Αποτέλεσμα εικόνας για αγιοσ νικόλαοσ βελιμίροβιτσ

Γιά το δόσιμο καί την δωρεά

Τό δόσιμο εκφράζει αυτό πού είμαστε.

Τόσο ο φτωχός πού επαιτεί όσο καί ο πλούσιος πού δίδει, αμφότεροι δανείζουν στό Θεό μέ μόνη τήν προϋπόθεση, ο φτωχός νά επαιτεί στό όνομα του Κυρίου μέ ταπείνωση καί ο πλούσιος νά δίδει στό όνομα του Κυρίου καί μέ ευσπλαχνία. Όποιος λαμβάνει, οφείλει νά γνωρίζει ότι λαμβάνει εκείνο, πού είναι τού Θεού καί όποιος δίδει, οφείλει νά γνωρίζει ότι δίδει εκείνο, πού είναι του Θεού. Ενα τέτοιο δόσιμο έχει αξία καί μία τέτοια λήψη έχει αξία.

Καί σέ τούτη τήν ζωή, δέν είναι σπάνιο τό νά παίρνει κανείς από αυτόν πού έχει ελάχιστα καί νά τά δίδει σέ εκείνον πού έχει άφθονα.Αυτό είναι μονάχα μιά απεικόνιση των όσων συμβαίνουν καί στήν πνευματική Βασιλεία. Μήπως δέν παίρνει ο πατέρας από τόν σπάταλο γιό του τά χρήματα γιά νά τά δώσει στόν συνετότερο, ο οποιος γνωρίζει νά τά χρησιμοποιεί πρός όφελος  του; Μήπως από τόν μή έμπιστο στρατιώτη δεν αφαιρεί ο διοικητής του τις σφαίρες γιά νά τίς δώσει στόν καλό καί έμπιστο στρατιώτη του;
Ο Θεός δίδει στόν καθένα κατά τό μέτρο τής δυνάμεώς του, σύμφωνα δηλαδή μέ τό πόσο μπορεί ο καθένας νά σηκώσει καί νά χρησιμοποιήσει. Βεβαίως, ο Θεός μοιράζει τίς δωρεές Του στούς ανθρώπους καί κατά τό σχέδιο της Οικονομίας Του.

Ακόμα καί στίς συνήθεις ανθρώπινες περιστάσεις, χαρούμενος είναι εκείνος ο οποίος δίδει τό δώρο αλλά καί εκείνος πού τό λαμβάνει. Η δωρεά είναι αγαλλίαση αμφοτέρων των πλευρών. Όσο μεγαλύτερο τό δώρο, τόσο πιό μεγάλη καί η χαρά. Χαίρεται καί ο Θεός όταν δίδει τήν χάρη τού ‘Αγίου Πνεύματος καί πώς νά μήν χαρούν οί άνθρωποι πού λαμβάνουν; Ό φτωχός πού λαμβάνει είναι αυτός, πού συνήθως χαίρεται περισσότερο από τόν πλούσιο πού δίδει καί πώς λοιπόν νά μήν χαίρονται οί πάμφτωχοι άνθρωποι όταν λαμβάνουν τίς τεράστιες δωρεές άπό τόν πλούσιο Θεό;

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΓΙΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ 282 ΣΟΦΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΘΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ

http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2017/03/blog-post_310.html