Γιά το πώς οι άνθρωποι πρέπει να γίνουν σάν παιδιά, ώστε να γίνουν υιοί του Θεού, «αμήν λέγω υμίν εάν μη στραφήτε καί γένησθε ως τά παιδία, ου μη εισέλθητε εις την βασιλείαν των ουρανών» (Ματθ., 18:3)
     Αυτά λέγει Κύριος και ο λόγος Του είναι άγιος και αληθινός. Τι πλεονέκτημα έχουν τα παιδιά έναντι των μεγάλων;’Έχουν τρία πλεονεκτήματα: την πίστη, την υπακοή καί την συγχωρητικότητα. Τό παιδί ρωτάει τον γονιό του γιά τα πάντα και, ασχέτως του τί απαντά εκείνος, πιστεύει τόν γονιό του. Τό παιδί υπάκουει στον γονιό του καί εύκολα υποτάσσει το θέλημά του στο θέλημα του γονιού του.
      Τό παιδί είναι συγχωρητικό καί, μολονότι προκαλεί εύκολα, συγχωρεί γρήγορα. Ό Κύριός μας απαιτεί καί τά τρία αυτά από όλους τους ανθρώπους, δηλαδή πίστη, υπακοή καί συγχωρητικότητα. Επιθυμεί οι άνθρωποι να πιστεύουν σ’ Αυτόν απροϋπόθετα, χωρίς όρους, όπως ένα παιδί πιστεύει στον γονιό του- καί να είναι συγχωρητικοί ο ένας μέ τον άλλον, αμνησίκακοι, χωρίς να απαντούν στο κακό με κακό.

 Πίστη, υπακοή καί συγχωρητικότητα είναι τα τρία βασικά χαρακτηριστικά της ψυχής ενός παιδιού. Η αγνότητα καί η χαρά είναι επιπρόσθετα στοιχεία.’ Ένα παιδί δεν είναι άπληστο, ένα παιδί δεν είναι φιλήδονο, ένα παιδί δεν είναι ματαιόδοξο. Τά μάτια του παιδιού είναι αμόλυντα απ’ τά ακόλαστα πάθη και η χαρά του αμόλυντη απο τίς μέριμνες.
     Αδελφοί μου, ποιος άραγε μπορεί να μας κάνει ξανά σαν τά παιδιά; Κανένας, εκτός από τον Έναν Χριστό. Εκείνος μπορεί να μάς κάνει σάν τα παιδιά καί να μας βοηθήσει να γεννηθούμε ξανά, μέ το παράδειγμά Του, τη διδασκαλία Του καί τή δύναμη του Αγίου Του Πνεύματος.
     Ω, Κύριε Ιησού, τέλειο Εσύ στήν υπακοή καί την ταπείνωση, αιώνιο Παιδί του Ουράνιου Πατέρα, βοήθησέ μας να γίνουμε σαν αρτιγέννητα βρέφη, μέσα απ’ την πίστη σε Σένα, την υπακοή σε Σένα καί την συγχωρητικότητα προς αλλήλους.
 Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, «Ο Πρόλογος της Άχρίδος», Έκδ. Άθως

http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2017/01/183.html