Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

4)ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΟΔΟΞΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΜΟ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΛΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ.

Γιά τό τι δέν πρέπει νά πιθυμομε τήν γάπη τν λλων

Ὁ Γέροντας ἀνάμεσα στ΄ ἄλλα τόνιζε τι δέν πρέπει νά πιθυμομε τήν γάπη τν λλων. Τό πρόβλημα δέν εἶναι νά ἑλκύσουμε τήν ἀγάπη τῶν ἄλλων. Δέν θά μᾶς κάνει αὐτή εὐτυχισμένους. Ἔχουμε τόση ἀγάπη ἀπό τόν Χριστό μας πού δέν μᾶς χρειάζεται καμμιά ἄλλη ἀγάπη. Ἐκεῖνο πού ἀληθινά μᾶς χρειάζεται εἶναι νἀ ἀγαπήσουμε ἐμεῖς τόν Χριστό μας καί μάλιστα πάνω ἀπ’ ὅλα. Εἶναι ἐγωισμός νά θέλουμε νά μᾶς ἀγαπᾶνε οἱ ἄλλοι.

Ὁ Χριστός Μας ἄλλωστε δέν μᾶς εἶπε: «κάνετε ὅ,τι μπορεῖτε γιά νά ἐξασφαλίσετε τήν ἀγάπη τῶν ἄλλων». Ἀντίθετα εἶπε ἐμεῖς νά ἀγαπήσουμε τούς ἄλλους («Ἀγαπᾶτε ἀλλήλους»1) καί τότε θά λυθοῦν ὅλα τά προβλήματά μας.

«Σήμερα ονθρωποι», παρατηροῦσε ὁ π. Πορφύριος, «ζητον νά τούς γαπήσουν καί γι’ ατό ποτυγχάνουν. Τό σωστό εναι νά μήν νδιαφέρεσαι ν σέ γαπον, λλά ν σύ γαπς τόν Χριστό καί τούς νθρώπους. Μόνο τσι γεμίζει ψυχή». «Τό πν», δίδασκε ὁ π. Πορφύριος, «εναι νά γαπήσει νθρωπος τό Χριστό καί λα τά προβλήματα τακτοποιονται»2. Γιά τό τι δέν πρέπει νά ντιδικομε

Γιά τόν τρόπο τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα καί τῆς ἱεραποστολῆς συμβούλευε: «Δέν πρέπει νά κάνεις τόν χριστιανικό σου γνα μέ κηρύγματα καί ντιδικίες, λλά μέ πραγματική μυστική γάπη». «Ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ δέν πρέπει νά μάχεται»3 μᾶς διδάσκει καί τό «στόμα τοῦ Χριστοῦ» ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. «ταν ντιδικομε», ἔλεγε ὁ π. Πορφύριος «ολλοι ντιδρον. ταν τούς γαπμε, συγκινονται καί τούς κερδίζουμε. ταν γαπμε, νομίζουμε τι προσφέρουμε στούς λλους, ν στήν πραγματικότητα προσφέρουμε πρτα στόν αυτό μας. γάπη χρειάζεται θυσίες. Νά θυσιάζουμε ταπεινά κάτι δικό μας, πού στήν πραγματικότητα εναι το Θεο»4.

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς κατά τόν Γέροντα Πορφύριο.Β΄ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου). Σχῆμα 14Χ20.5 ,Σελίδες: 170, Τιμή: 7€, Παραγγελίες στό τηλέφωνο 6944577885 ἤ στό e- mail: hristospanagia@yahoo.gr

1Ἰω. 13,34

2http://www.phys.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/gerontikon/porphyrios_sayings.htm,ἀπό τό βιβλίο τοῦΚ. Γιαννιτσιώτη: Κοντά στό γέροντα Πορφύριο,σελ. 40.

3 Β΄ Τιμ. 2, 24.

4Ὅ.π.