Μοῦ κάνει τρομερὴ ἐντύπωση τὸ ἐξῆς περιστατικὸ ποὺ δὲν τοῦ ἔδωσαν τὴ σημασία ποὺ ἔπρεπε καὶ ἂς μᾶς προβληματίσει ὅλους. Θυμᾶστε ποὺ ἕνας γιατρὸς καρδιολόγος, διευθυντὴς τοῦ καρδιολογικοῦ τμήματος νοσοκομείου, εἰσήγαγε τὸν ἱὸ ἀπὸ τὴν Βρετανία. Ἦταν ὁ πρῶτος. Θορυβήθηκαν τότε ὅλοι οἱ νοσοκόμοι, οἱ ἀσθενεῖς ποὺ ἐξέτασε, οἱ ἄλλοι συνάδελφοί του. Καὶ ἔτρεξαν νὰ κάνουν ἐξετάσεις. Πάρθηκαν τὰ πρῶτα 153 δείγματα ἀπὸ τοὺς πολὺ στενοὺς ποὺ ἦρθε σὲ ἐπαφή. Οἰκογένεια, συναδέλφους κλπ. Ὅλα ἀρνητικά. Πῶς γίνεται αὐτὸ μὲ βάσει τοὺς νόμους τῆς ἐπιστήμης! Δὲν εἶναι περίεργο ποὺ δὲν μποροῦν νὰ τὸ ἐξηγήσουν οἱ εἰδικοί! Ὁ συγκεκριμένος γιατρὸς (Διευθυντὴς τῆς καρδιοχειρουργικῆς κλινικῆς τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Λευκωσίας) ποὺ εἶναι πνευματικὸ παιδὶ γνωστοῦ ἱερέα, ἐξομολογεῖται καὶ κοινωνεῖ πάντα πρὶν χειρουργήσει! Μόλις εἶχε φθάσει ἀπὸ τὴ Βρετανία εἶχε μνημόσυνο καὶ κοινώνησε! Ὁ δὲ ἱερέας ποὺ τὸν κοινώνησε μπῆκε σὲ καραντίνα! Ὁ ἱερέας ποὺ τὸν γνωρίζω προσωπικὰ μέχρι σήμερα εἶναι ὑγιέστατος! Καὶ ἔτσι ὅλα ξεχάστηκαν. Γιατί δὲν τὸ πρόβαλαν αὐτὸ οἱ δημοσιογράφοι καὶ τὰ κανάλια;Ἐπαναλαμβάνω, 153 ἄνθρωποι (ὄχι ἕνας καὶ δύο) ἐξετάστηκαν ἀφοῦ ἦρθαν σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ γιατρό. Ἔκαναν ὅλοι τέστ! Ὅλοι ἀρνητικοί! Ἂς συλλογιστοῦμε ἐπίσης πὼς ὡς καρδιολόγος ἐξέταζε κατ’ ἐξοχὴν τὶς εὐπαθεῖς ὁμάδες! Γιατί δὲν κόλλησε κανεὶς τὸν ἱό! Ἐρώτηση: Γιατί τὸ σπουδαίο αὐτὸ γεγονός, ἀποσιωποιήθηκε; Ποῦ εἶναι τὰ κανάλια, ποῦ εἶναι οἱ δημοσιογράφοι!
Τὸ μεγάλο “γιατὶ” τῆς ἐπιστήμης, τὸ δίνει ὁ Χριστὸς διὰ τῆς Θείας Κοινωνίας! Ὁ Κύριος εἶπε, “Ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα, καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον… Ἐγὼ εἰμὶ ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωὴ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται”. Οἱ καλοπροαίρετοι, θὰ πιστέψουν, οἱ κακόπιστοι θὰ ἀρχίσουν καὶ πάλι νὰ ἀναμασοῦν τὰ τῆς ἐπιστήμης ψάχνοντας ἀνακριβῆ ἐπιχειρήματα!
Ἀπὸ τὸν φίλο, Ἰωάννη Κυπριανοῦ
πηγή: ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο