“Απόστολε Χριστώ τω Θεώ αγαπημένε, επιτάχυνον ρύσαι λαόν αναπολόγητον. δέχεταί σε προσπίπτοντα, ο επιπεσόντα τω στήθει καταδεξάμενος. ον ικέτευε Θεολόγε, και επίμονον νέφος εθνών διασκεδάσαι, αιτούμενος ημίν ειρήνην και το μέγα έλεος.”

 Ο Άγιος Ιωάννης αποκαλείται  ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού και επιστήθιος φίλος Του, όχι γιατί ο Χριστός έκανε διακρίσεις και ξεχώριζε κάποιον Απόστολο περισσότερο από κάποιον άλλο, αλλά γιατί ο Ιωάννης αγαπούσε πολύ τον Διδάσκαλό του και τον ακολούθησε και στις πιο δύσκολες ώρες της επίγειας ζωής Του. Είναι εκείνος που ανταποκρίθηκε περισσότερο στην Αγάπη του Κυρίου και σχετίστηκε βαθιά και προσωπικά με το Χριστό.

Με τις πρεσβείες του Ευαγγελιστή Ιωάννη να καλλιεργηθεί και να δυναμώσει και η δική μας προσωπική σχέση με τον Χριστό.

http://orthodoxovima.blogspot.gr/