Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

4)ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΟΔΟΞΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΜΟ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΛΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ.

Για τήν γωγή τν παιδιν.

Νά πς συμβούλευε τούς γονες γιά τήν διαπαιδαγώγηση τν παιδιν: «Δέν πρέπει νά πολεμτε τά παιδιά σας, λλά τό σαταν πού πολεμ τά παιδιά σας. Νά τούς λέτε λίγα λόγια καί νά κάνετε πολλή προσευχή. προσευχή κάνει θαύματα. Δέν πρέπει μητέρα νά ρκεται στό ασθητό χάδι στό παιδί της, λλά νά σκεται στό πνευματικό χάδι τς προσευχς. σωτηρία το παιδιο σας περνάει μέσα πό τόν ξαγιασμό τό δικό σας. γιασμός δέν εναι κατόρθωτο πράγμα, εναι μάλιστα εκολος, φθάνει σες νά ποκτήσετε ταπείνωση καί γάπη. ν θέλεις μπορες νά γιάσεις καί μέσα στήν μόνοια»1.

ν τίποτε σχεδόν δέν διορθώνεται στήν κοινωνία πό γενιά σέ γενιά, εναι διότι ο γονες δίνουν λανθασμένη γωγή στά παιδιά.

Τούς τρέφουν τήν κενοδοξία πό τήν πρώτη στιγμή, μέ τά καλοπιάσματα καί τούς παίνους. τσι, τό παιδί γίνεται ἕνας γωιστικό καί προσάρμοστο ἄτομο2.Νά πς δίδασκε καί συμβούλευε σχετικά Γέροντας: ««ρχονται δκατοντάδες γονες καί μέ κλάματα στά μάτια μέ παρακαλον νά βοηθήσω τά παιδιά τους, γιατί λλα μπλεξαν μέ ναρκωτικά, λλα μέ κακές παρέες, λλα τούς βρίζουν, τούς ζητον χρήματα, γιά νά τά χρησιμοποιήσουν στίς χαρτοπαιχτικές λέσχες καί στά λλα τυχερά παιχνίδια, καί ταν δέν χουν νά τούς δώσουν, τούς πειλον καί κόμη καί τούς χτυπον! τσι φτάνουν ο γονες νά καταρινται καί ατά καί τήν ρα καί τήν στιγμή πού τά φεραν στήν ζωή! χω δε γονες, νά κλανε μέ μαρο δάκρυ, γιά τό κατάντημά των παιδιν τους καί νά λένε, χίλιες φορές νά μήν τά εχαμε! Γιατί, τότε θά εχαμε να καημό καί μιά στεναχώρια, πού δέν θά εχαμε παιδιά, ν, τώρα μο λένε χουμε χίλιους καημούς καί λλες στεναχώριες γιά τά προβλήματα τά φοβερά, πού μς δημιουργον καθημερινά καί ντρεπόμεθα νά κυκλοφορομε στόν κόσμο. Γι’ ατό ζητνε νά τούς βοηθήσω μέ τίς προσευχές μου, γιά νά σώσουν τα παιδιά τους. μως, ταν τούς ρωτσες τί κάνατε, τί κάνετε τώρα, γιά νά βοηθήσετε ατά τά δυστυχισμένα πλάσματα, μοπαντον, σχεδόν, στερεότυπα, τι δέν μποροσαν νά κάνουν τίποτα, γιατί ξέφυγαν πό τόν λεγχό τους, γιατί ταν φηβοι! ! πόμενο ταν. φοφήσατε λα τά παιδικά χρόνια νεκμετάλλευτα καί περιμένατε νά λθει βη, γιά νά σχοληθετε μέ τά παιδιά σας, σφαλς ατά τα ποτελέσματα, θά εχατε καί θά πρέπει νά περιμένετε καί χειρότερα. Τό παιδί εναι σάν τό ζυμάρι. σο πιό μαλακό εναι τό ζυμάρι, τόσο πιό εκολα πλάθεται, διαμορφώνεται, διαπαιδαγωγεται καί τελειοται. Τώρα, πού θυμηθήκατε σες, τι χετε παιδιά, μλλον σς τά θύμισαν ατά μέ τίς ταξίες τους, τίς παιτήσεις, τίς παρανομίες τους καί γενικά μέ τήν νήθικη συμπεριφορά τους, τώρα εναι ργά. Πέταξε τό πουλάκι. Καί ν πετάξει τό πουλί, πού τό εχαμε στό κλουβί δύσκολα πιάνεται, γιά νά μήν π, πώς δέν ξαναπιάνεται! διαπαιδαγώγηση το παιδιο εναι τό Α καί τό Ω τν ποχρεώσεων, πού χουν ο γονες σ’ ατήν τήν νθρώπινη παρξη, πού μέ τήν θεϊκή συνύπαρξη, φέρνουν στήν ζωή! Γονες, πού πέτυχαν νά διαπαιδαγωγήσουν τό παιδί τους σωστά, θεωρονται ποτυχημένοι σέ λα! Σέ λα, μέ κοτε; Γιατί, ν ποθέσουμε, τι πάρχουν γονες, πού φιέρωσαν λη τους τήν ζωή νά πεκτείνουν τίς βιομηχανικές τούς γκαταστάσεις καί νά πολλαπλασιάσουν τα χρήματά τους, μέ ποτέλεσμα νά γίνουν μεγιστάνες το πλούτου, ν παράλληλα δέν καναν τίποτε γιά τήν χρηστή διαπαιδαγώγηση τν παιδιν τους, τότε, σς λέω, τι χι μόνο δέν προσέφεραν τίποτε στά παιδιά τους, λλά γωνίστηκαν καί κόπιασαν γιά νά δημιουργήσουν τεμπέληδες, καμάτες καί γκληματίες! Ναί! Σς τό βεβαιώνω γώ. γκληματίες φτιαξαν! Καί ξέρετε γιατί; Γιατί τό χρμα, ταν βρεθε σέ χέρια διεφθαρμένων νθρώπων, κάνει κακό καί στούς διους, πού τό χουν καί στούς λλους, πού τό στερονται. Γιατί, ο πρτοι ξαγοράζουν τούς τελευταίους πό νάγκη καί τούς χρησιμοποιον σάν βουλα ντα, που, ποτε καί γιά ποιονδήποτε λόγο θέλουν. Πάντως ποτέ γιά καλό! Δέν χετε κούσει πού λένε: «Τό χρμα διαφθείρει συνειδήσεις;». Πιό σωστή κουβέντα γιά τόν ρόλο πού παίζει το χρμα στή συνείδηση τοτόμου καί εδικότερα στήν ξαγορά τς συνειδήσεως τν νθρώπων, πό καταβολς κόσμου, γώ τουλάχιστον, δέν χω κούσει. Πο πτε μακρυά; ούδας δέν πρόδωσε τόν ησον μας, γιά τό χρμα; Γιά τά τριάκοντα ργύρια; Ατό δέν σς φτάνει; Δέν εναι ρκετό νά σς πείσει γιά τήν καταστρεπτική δύναμη πού χει το χρμα, ταν τό χειρίζονται νθρωποι, πού δέν χουν μέσα τους Θεό; Καί ατοί, πού δέν σχολονται μέ τή θεϊκή διαπαιδαγώγηση τν παιδιν τους τί νομίζετε τι φτιάχνουν; οδες φτιάχνουν! Καί λλοίμονό τους! Γιατί συγκεντρώνουν θησαυρούς δ στήν γ καί διαφορον γιά τή Βασιλεία των Ορανν. ξάλλου, ατά πού συγκεντρώνουν δ, οτε καί οδιοι θά προλάβουν νά τά πολαύσουν, λλά οτε καί τά κακομαθημένα παιδιά τους θά μπορέσουν νά τά διατηρήσουν. Καί ξέρετε γιατί; γιατί ο μέν γονες χουν προσβληθεπό νίατη ρρώστια, πού λέγεται φιλαργυρία. Καί μέ ατή θά πεθάνουν γκαλιά! λα τα λλα γαθά, πού δωσε Θεός στόν νθρωπο τούς φήνουν διάφορους. πομένως θά πεθάνουν χωρίς νά μπορέσουν νά τά πολαύσουν! Τά δέ παιδιά τους, νίκανα, πως τά κατάντησαν, δέν θά εναι σέ θέση νά τά διατηρήσουν! Γιατί, τό νά διατηρήσει κανείς τά γαθά, εναι δυσκολότερο πό τό νά τά ποκτήσει!»3.

Δυστυχς σχολονται ο γονες μέ τίς πιχειρήσεις τους, τήν καριέρα τους καί ξεχνον τι χουν παιδιά. Ξεχνον τι κύρια ποστολή τους εναι νά τά μεγαλώσουν διαπαιδαγωγόντας τα ρθόδοξα, χριστιανικά.

ερός Χρυσόστομος, πευθυνόμενος στούς γονες, λέγει τι, τότε φέρεις πάξια τόν τίτλο το πατέρα καί τς μητέρας, ταν ζήσειςσύ πνευματικά, λλά συνάμα βοηθήσεις καί τό παιδί σου νά ένεργοποίήσει τήν Βαπτισματική Χάρη, νά μετανοήσει καί νά σωθε.

Δέν εσαι γονιός μόνο ταν γεννς, λλά γίνεσαι πραγματικός πατέρας καί μητέρα, ταν ναγεννς πνευματικά τό παιδί σου. Τότε «ποκαθιστς» πραγματικά τό παιδί σου, χι ταν τό δηγήσεις στό γάμο πλς, λλά ταν τό βάλεις στόν δρόμο γιά τόν Παράδεισο: Τό μάθεις νά ξομολογεται τάκτικά, νά κκλησιάζεται, νά κοινωνε, νά σκεται πνευματικά, νά γκρατεύεται, νά προσεύχεται, νά μελετ τίς γιες Γραφές κ.λ.π. ν δέν καταφέρεις νά τό σώσεις, κινδυνεύεις καί σύ νά μήν σωθες.

Πολλοί γονες καταριονται τά παιδιά τους, λεγε Γέροντας καί εχονται νά μήν τά εχαν, ξ’ ατίας τς κακς διαγωγς τους. Ατή μως φείλεται στήν κακή διαπαιδαγώγηση καί στήν τελεία λλειψη διαπαιδαγώσης πό τούς νάξιους αὐτούς γονες4.

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς κατά τόν Γέροντα Πορφύριο.Β΄ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου). Σχῆμα 14Χ20.5 ,Σελίδες: 170, Τιμή: 7€, Παραγγελίες στό τηλέφωνο 6944577885 ἤ στό e- mail: hristospanagia@yahoo.gr

1http://www.phys.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/gerontikon/porphyrios_sayings.htm, ἀποσπάσματα ἀπό τό βιβλίο τοῦ Κ. Γιαννιτσιώτη: Κοντά στό γέροντα Πορφύριο.

2Γίνεται ἄτομο καί ὄχι πρόσωπο διότι πρόσωπα γινόμαστε μόνο ὅταν ἀγαπήσουμε ἀνιδιοτελῶς τόν Θεό καί τούς ἄλλους. Αὐτό γίνεται μόνο ὅταν ζήσουμε σύμφωνα μέ τίς ἐπιταγές τῆς Ὀρθόδοξης Ἱερᾶς Παράδοσής μας (ζώντας σωστά μέσα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία).

3Καλλιάτσου νάργυρου, Ὁ Πατήρ Πορφύριος: Ὁ Διορατικός, Ὁ Προορατικός, Ὁ Ἰαματικός.

4 Πρβλ. ὅ. π. σελ. 137

5http://www.phys.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/gerontikon/porphyrios_sayings.htm,πό τό βιβλίο τοῦ Κ. Γιαννιτσιώτη: Κοντά στό γέροντα Πορφύριο.