ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ, ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ, ΕΠΕΙΔΗ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ. Ἐπειδὴ ποτὲ μέχρι τώρα δὲν ἦταν τόσο ἀδύναμα τὰ βασίλεια τῆς γῆς. Τὰ βασίλεια τῆς γῆς δὲν ἦταν ποτὲ πιὸ ἀνίσχυρα νὰ προσφέρουν στὴν ἀνθρώπινη ζωὴ κάποια ὑψηλὴ ἀξία καὶ κάποιο ὑψηλὸ στόχο. Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο δὲν μποροῦν νὰ γλυκάνουν τὴ ζωὴ μὲ κάποιο αἰώνιο καλό, οὔτε νὰ μεταμορφώσουν τὴν ἀνθρώπινη ζωὴ μὲ τὴ χαρὰ καὶ τὸ φῶς. Οἱ πρόγονοί σας ἁμάρτησαν, ἁμαρτήσατε καὶ ἐσεῖς. Ἀπὸ τὴ διπλὴ ἁμαρτία, εἶναι διπλὸ καὶ τὸ φορτίο τῆς ζωῆς σας.Μετανοεῖτε, γιὰ νὰ μὴν σηκώσουν οἱ γιοὶ σας τριπλάσιο φορτίο καὶ οἱ ἀπόγονοί σας τετραπλάσιο φορτίο. Ἂν ἐσεῖς, οἱ κάτοικοι τῆς πρωτεύουσας μετανοήσετε, θὰ δεῖτε σύντομα πὼς ἡ μετάνοια εἶναι κολλητική. Θὰ δεῖτε στὴ συνέχεια, καὶ πὼς ὅλος ὁ λαός μας θὰ μετανιώσει. Ὁ λαός μας ἔχει ὡς παράδειγμα τώρα τὶς δικές σας ἁμαρτίες καὶ λάθη, ὁ λαὸς τῆς ἐπαρχίας ἔχει ὡς παράδειγμα τὶς ἁμαρτίες καὶ τὶς κακὲς συνήθειες τῆς πρωτεύουσας, τὸν ἐγωισμό της, τὴν μιαρότητά της καὶ τὴν ἀθεΐα της. Ὁ λαὸς μας ἐὰν ἡ πρωτεύουσα ἦταν ἐνάρετη, γρήγορα θὰ τὴν μιμοῦνταν. Ἐπειδὴ δὲν εἶναι μόνον ἡ ἁμαρτία κολλητική, κολλητικὴ εἶναι καὶ ἡ ἀρετή!

Ἁγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς
«Ὁμιλίες καὶ Μελέτη γιὰ τὰ σύμβολα καὶ σημεῖα»,
ἐκδ. “Ὀρθόδοξος Κυψέλη”,
Θεσ/νίκη 2014, σελ. 67 ἑπ.

Ἠλ. στοιχειοθεσία: «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ»

 http://christianvivliografia.wordpress.com