«ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΜΑΘΕΣ, ΑΛΛΑ ΕΣΥ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΙ ΕΧΕΙΣ ΝΑ ΠΕΙΣ;» (ΓΕΡ. ΠΑΪΣΙΟΣ ΑΓΙΟΡ.)

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ προσφάτως ἐκδοθὲν βιβλίο:
«Γέροντας ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ»
– Μαρτυρίες προσκυνητῶν, τ. Β´
ἐκδ. «Ἁγιοτόκος Καππαδοκία»,
Θεσσαλονίκη 2012,
σελ. 122-123

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

.             Ἡ δουλειὰ τοῦ μοναχοῦ εἶναι ἡ προσευχή. Ὄχι νὰ γυρίζει καὶ νὰ δίνει μανέστρα. Αὐτὰ εἶναι χαμένα, ἀσήμαντα πράγματα. Βέβαια, αὐτοὶ ποὺ τὰ κάνουν, τὰ διαφημίζουν σὰν τὸν μπακάλη ποὺ διαλαλεῖ τὰ παλιοφάσολά του γιὰ πρώτη ποιότητα καὶ ξεπουλάει. Αὐτὰ κάνουν καὶ οἱ Καθολικοί. Κάνουν φιλανθρωπίες, κάνουν ἱεραποστολές, καὶ οἱ ἱεραπόστολοί τους εἶναι ἄθεοι· ἔχουν ξεφτίσει. Μοῦ ἔλεγε κάποιος ὅτι προετοιμάστηκε γιὰ ἱεραποστολή. Καὶ τὸν ρώτησα: «Τί εἴδους προετοιμασία ἔκανες;»«῎Εμαθα», εἶπε, «ἀγγλικά, κολύμπι, ὁδήγηση» καὶ δὲν ξέρω τί ἄλλο. «Θὰ τοὺς μιλῶ γιὰ τὸν Χριστό, κι ἐκεῖ θὰ τοὺς βάλω καὶ κάτι γιὰ τὸν ἑλληνισμό». «Τί σοῦ χρειάζεται ὁ ἑλληνισμός;», τοῦ εἶπα. «Ἂν ἐσὺ εἶσαι ἅγιος, δοξάζεις καὶ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν Ἑλλάδα. Τὰ ἀγγλικὰ τὰ ἔμαθες γιὰ νὰ συνεννοεῖσαι. Ἀλλὰ ἐσὺ ὁ ἴδιος τί ἔχεις νὰ πεῖς; Ἡ Χάρη εἶναι ποὺ μιλᾶ. Τὸ κολύμπι;». «Γιὰ νὰ σωθῶ κολυμπώντας, ἂν καμιὰ φορὰ μὲ κυκλώσουν». «Μά, δὲν ζητᾶς τὴν Χάρη· ἡ Χάρη θὰ βρεῖ τρόπο νὰ σὲ περάσει στὸ ποτάμι καὶ θὰ κάνει καὶ τοὺς ἄλλους νὰ πιστέψουν. Ἄφησε τὴν Χάρη νὰ μιλήσει σὲ ἕναν ἀπ᾽ αὐτοὺς καὶ ὅταν αὐτὸς Ἁγιασθεῖ, θὰ γυρίσει νὰ ἁγιάσει καὶ τοὺς ἄλλους, ποὺ ξέρει καὶ τὴν γλῶσσα τους.

.             Ἂν δεῖς πρόγραμμα ἱεραποστολῆς Καθολικῶν καὶ πρόγραμμα τοῦ ΓΕΣ, δὲν διαφέρουν καθόλου. Εἶναι χάρτης μὲ τόξα, ποὺ ἀναφέρει μονάδες κ.λπ. Δὲν εἶναι ὅμως αὐτό. Ὁ Θεὸς ὁδηγεῖ. Πρέπει νὰ σὲ καλέσει ὁ Θεὸς γιὰ νὰ βγεῖς σὲ ἱεραποστολή, γιατὶ ἀλλιῶς ἐν τέλει κάνεις τὸ κέφι σου… Μιὰ κοπέλλα, ποὺ ἡ ἴδια πνίγεται σὲ μιὰ κουταλιὰ νερό, ἔχει παντοῦ κατηχητικά. Ἄνθρωποι ποὺ ζῆσαν καὶ μεγάλωσαν μὲ τὸ δυτικὸ πνεῦμα δυσκολεύονται νὰ ζήσουν στὴν Ὀρθοδοξία.…

http://christianvivliografia.wordpress.com