Πάνω από την άνεση των γονέων, το μαγαζί, την εφημερίδα, είναι η ανατροφή των παιδιών τους. Αφιερώνουν ώρες μαζί τους; Τα προσέχουν; Τα συμβουλεύουν όταν είναι μικρά, αλλά και όταν γίνουν παιδιά, έφηβοι και όταν φθάσουν να γίνουν νέοι; Για να ακούνε ως έφηβοι, πρέπει ως παιδιά να συνηθίσουν. «Εκείθεν η κακία δυσανάσπαστος γίνεται, ότι ουδείς των παιδιών προνοεί. Ουδείς περί παρθενίας αυτοίς διαλέγεται, ουδείς περί σωφροσύνης, ουδείς περί υπεροψίας χρημάτων και δόξης, ουδείς τα εν ταις γραφαίς παρηγγελμένα».

Πόσο σοφά τα λόγια αυτά! Τι συζητούν οι γονείς με τα παιδιά τους; Πότε μιλούν περί σωφροσύνης στα παιδιά τους; Δυστυχώς, πολλές φορές οι συζητήσεις τους είναι «άνοστες», επικίνδυνες, ρυπαρές, αισχρές.

Μόνο για το χρήμα, για τις ανέσεις, για τις απολαύσεις, για το σώμα συζητούν. Τέτοια ακούει το παιδί μέσα στο σπίτι. Και αυτά θα γίνουν τα θεμέλια του χαρακτήρα του.

Είναι λοιπόν επείγουσα ανάγκη οι γονείς να αναθρέψουν τα παιδιά τους «εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου». Να συμβουλεύουν. Να δείχνουν παράδειγμα άγιο με την ενότητα των μελών της οικογένειας, με τη διατήρηση των ρόλων του καθενός, με τη δικαιοκρισία τους, με τον σεβασμό στο κάθε πρόσωπο της οικογένειας. Θα χρησιμοποιήσουν οι γονείς κάποιες φορές και την ποινή. Είναι και αυτό εντολή του Θεού προκειμένου να βοηθήσουν τα παιδιά τους.

Πηγή: «Το Μυστήριο του Στεφανώματος», Αρχιμ. Καλλιστράτου Λυράκη (+), Αθήνα 2005 

http://makkavaios.blogspot.gr/2015/02/blog-post_34.html#more