Τα παρακάτω δάκρυα ωφελούν τον άνθρωπο :

– Τα δάκρυα που προέρχονται από την αγάπη του Θεού.

– Τα δάκρυα που προέρχονται από τον φόβο του Θεού και ταπεινώνουν τον άνθρωπο.

– Τα δάκρυα που προέρχονται από τη μνήμη του θανάτου και της κολάσεως.

– Τα δάκρυα που προέρχονται από την ενθύμηση των αμαρτιών.

– Τα δάκρυα που προέρχονται από τη λύπη και τον πόνο της καρδιάς, γιατί έχει λυπήσει τον Θεό.

Τα παρακάτω δάκρυα ανήκουν στα πονηρά και τραυματίζουν την ψυχή του ανθρώπου :

– Τα δάκρυα της αλαζονείας.

– Τα δάκρυα της οργής.

– Τα δάκρυα που προέρχονται από την περιφρόνηση των άλλων και τις δοκιμασίες.

– Τα δάκρυα που προέρχονται από διάθεση εκδικήσεως.

– Τα δάκρυα που προέρχονται από το πνεύμα της ηδονής.

– Τα δάκρυα που προέρχονται από την κενοδοξία.

– Τα δάκρυα που προκαλούνται από τον διάβολο από τον χορτασμό της καρδιάς.

Τον καιρό του πένθους μπορεί ν’ αρχίσει με κακά δάκρυα και να τελειώσει με πνευματικά…

«Δεν έρχεται το πένθος από τα δάκρυα, αλλά τα δάκρυα από το πένθος».

 
 http://inpantanassis.blogspot.gr/2013/12/blog-post_677.html