Όταν οι αδελφοί και πατέρες εύχονταν στον Νεοσκητιώτη γέροντα Θεοφύλακτο «καλό Παράδεισο», εκείνος απαντούσε:
“Δεν είναι αχυρώνας ο Παράδεισος για να δεχτεί εμένα το ζώον”!
Τέτοια αυτομεμψία είχαν οι άγιοι πατέρες.

https://proskynitis.blogspot.com/2020/08/blog-post_591.html