Ένας αδελφός, πού αδικήθηκε από κάποιον άλλον, ήρθε στον αββά Σισώη και του είπε:

 
“Αδικήθηκα από έναν αδελφό και θέλω να του το ανταποδώσω”
 
Ό γέροντας τον παρακαλούσε ν’ αλλάξει γνώμη και του έλεγε:
 
“Όχι, παιδί μου! Άφησε καλύτερα στο Θεό την ανταπόδοση”
 
Μα ο αδελφός επέμενε:
 
“Δεν θα ησυχάσω, ώσπου να πάρω εκδίκηση”
 
Τότε ο γέροντας του πρότεινε:

 
“Ας προσευχηθούμε, αδελφέ”
 
Σηκώθηκαν λοιπόν και, καθώς προσεύχονταν, ο γέροντας είπε:
 
“Θεέ μου, δεν έχουμε πια ανάγκη να φροντίζεις για μας, γιατί παίρνουμε μόνοι μας εκδίκηση”
 
Μόλις τ’ άκουσε αυτό ο αδελφός, έπεσε στα πόδια του γέροντα και είπε: 
 
“Δεν εναντιώνομαι πια στον αδελφό, αββά, συγχώρεσε με”
 
 
Από το Γεροντικό 
_____