Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

3) ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

Δέν πρέπει νά κατακρίνουμε τούς κπροσώπους τς κκλησίας.

Τόνιζε Γέροντας τι δέν πρέπει νά δεχόμαστε τούς εροκατηγόρους· νά μήν πιτρέπουμε νά κατηγορον τούς κπροσώπους τς κκλησίας. Δέν θά πρέπει νά πιστεύουμε τούς κατηγόρους τῶν ἱερωμένων. κόμη οτε καί νά σκεπτόμαστε τά λεγόμενά τους. Οτε νά τά μεταφέρουμε σέ λλους.

σοι κατηγορον τούς κπροσώπους τς κκλησίας, δέν Τήν γαπον. ποιος γαπάει θυσιάζεται, προσεύχεται, γκαλιάζει τόν λλον. Σκεπάζει τά λάθη τολλου, μιμούμενος τον Χριστό. νταποδίδει καλό στό κακό. κατάκριση καί μάλιστα εροκατάκριση, εναι πολύ βαριά μαρτία. Χαρακτηριστικά λεγε σύγχρονος γιος Λουκς, πίσκοπος Κριμαίας, τι «εναι πολύ λαφρύτερο νά κατακρίνεις λον τόν κόσμον, λην τήν νθρωπότητα, παρά ναν ερέα».

Δέν πρέπει νά κατακρίνουμε κανένα.

ληθινός χριστιανός δέν κατακρίνει, οτε τά λαϊκά μέλη τς κκλησίας. Οσιαστικά ποιος κατακρίνει τούς λλους, κληρικούς λαϊκούς, κατακρίνει τόν αυτό του· διότι λοι εμαστε κομμάτια τονός Σώματος καί «λλήλων μέλη».

λλος εναι οσιαστικά «αυτός» μας, πού καλούμαστε νά τόν γαπήσουμε, σύμφωνα μέ τόν λόγο το Κυρίου: «γαπήσεις τόν πλησίον σου ς σεαυτόν»1. πλησίον μας εναι λλος αυτός μας καί πρέπει νά τόν πλησιάζουμε, πως θά πλησιάζαμε τόν Χριστό.

Τό ρθόδοξο Πνεμα, τό ποο Γέροντας εχει βιώσει στό γιον ρος, εναι πνεμα χθρικό πρός τήν κατάκριση. Εναι πνεμα βαθύ, σιωπηλό, γαπητικό, συγχωρητικό, συχαστικό, ντιεριστικό.

νθρωπος το Θεο, κόμη καί ν δε κάποιον μέ τά μάτια του νά μαρτάνει, δέν τό πιστεύει. κατάκριση, μωμοσκοπία2, φανερώνουν νθρωπο περήφανο, γωιστή, στερημένο τς γάπης γιά τόν πλησίον.

Ατός πού κρίνει – κατακρίνει τούς λλους, χει ἤδη ατοτοποθετηθεψηλότερα πό τούς λλους· ρα εναι περόπτης, περήφανος, ψηλόφρων. Ἡ ὑπερηφάνεια δέ, εναι χειρότερη μαρτία, ποία καθιστ τόν νθρωπο κάθαρτο καί βδελυκτό πέναντι στό Θεό. «κάθαρτος παρά τ Θε πς ψηλοκάρδιος»3 καί «τό ν νθρώποις ψηλόν, βδέλυγμα νώπιον το Θεο»4 λέγει γία Γραφή.

κατάκριση εναι κόμη ρπαγή ξουσίας πό τόν Χριστό καί ατοτοποθέτησή μας πάνω πό τόν Χριστό καί πάνω πό τόν Θεό Πατέρα.

Διδάσκειγιος Μάξιμος μολογητής: «ν Θεός – Πατήρ δέν κρίνει κανέναν, φο «πσαν τήν κρίσην δέκωκεν τ Υἱῷ»5 – σύμφωνα μέ τό ψευδές στόμα το Χριστο μας- ατός πού κατακρίνει μπαίνει πάνω καί πό τόν Χριστό, πάνω καί πό τόν Θεό Πατέρα». ! τς νοίας καί τς περηφανείας!

Γέροντας Πορφύριος μέ ατά πού λέγει, ποδεικνύεται πόλυτα σύμφωνος μέ τό πνεμα τς γίας Γραφς καί τν γίων Πατέρων τς κκλησίας μας. Ὁ ἀληθινά ἐκκλησιαστικοποιημένος χριστιανός δέν κατακρίνει κανέναν, κληρικό λαϊκό, διότι λοι εναι στήν κκλησία εἴτε «νεργεί», εἴτε «δυνάμει».

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς κατά τόν Γέροντα Πορφύριο.Β΄ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου). Σχῆμα 14Χ20.5 ,Σελίδες: 170, Τιμή: 7€, Παραγγελίες στό τηλέφωνο 6944577885 ἤ στό e- mail: hristospanagia@yahoo.gr

1Ματθ. 19, 19.

2 Τό νά προσπαθοῦμε νά ἀνακαλύπτομε καί νά λεπτολογοῦμε τά λάθη τοῦ ἄλλου.

3Παροιμ. 16, 5.

4Λουκ. 16, 15.

5Ἰω. 5, 22.