Διηγήθηκε ένας γέροντας, ότι κάποιος αδελφός, θέλοντας να αναχωρήση, εμποδιζόταν από την μητέρα του. Αυτός δεν παραιτούνταν από τον σκοπό τους λέγοντας ότι θέλει να σώση την ψυχή του.
Μετά από τα πολλά, η μητέρα του δεν μπορούσε άλλο να τον εμποδίζη και υποχώρησε. Αυτός δε αφού μόνασε, κατανάλωσε όλη του την ζωή στην αμέλεια.
Έγινε δε να πεθάνει η μητέρα του, και μετά από έναν χρόνο αυτός να ασθενήση βαριά. Τότε βρέθηκε σε έκσταση και του φάνηκε ότι πήγε να κριθή και βρίσκει και την μητέρα του μεταξύ των κρινόμενων.
Τότε εκείνη του λέει έκπληκτη:
Τι είναι αυτό παιδί μου, και συ ήλθες για να κριθής;
Καί που είναι τα λόγια σου που έλεγες ότι θες να σώσης την ψυχή σου;
Εκείνος τότε καταντράπηκε μη έχοντας να της απαντήση. Κατ’ οικονομία όμως του φιλάνθρωπου Θεού, αφού είδε αυτά, έγινε καλά· και σκεφτόμενος ότι από Θεού ήταν ότι είδε, κλείστηκε στον εαυτό του και το υπόλοιπό του βίου του το πέρασε με μετάνοια και κλαίοντας για ότι έπραξε πριν.
Τόση ήταν αυτού η κατάνυξη, ώστε πολλοί παρακαλούσαν να τον δούν, φοβούμενοι μήπως πάθει τίποτε από το πολύ κλάμα.
Αυτός δεν ήθελε να παρηγορηθεί λέγοντας: Δεν άντεξα στην κοροιδία της μάνας μου, πως λοιπόν θα αντέξω την ντροπή προς τον Χριστόν και τους Αγγέλους την μέρα της κρίσης;

Πηγή: imverias.blogspot.gr

https://agathan.wordpress.com/2015/02/13/%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BE%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%8A%CE%B4%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%80/