Γέροντας Γεννάδιος, Ακούμια Ρεθύμνου (+1983).

Ἐκατομμύρια χρήματα διατίθενται ἀπό τούς ξένους, γιά νά ἀπομακρύνουν τούς Ἕλληνες ἀπό τήν Ὀρθόδοξη πίστη καί Ἱστορία τους.

Ἄν, ὅμως, ἐγκαταλείψουν τήν πίστη τους, αὐτό θά φέρει τήν καταστροφή τους…

Οἱ Τούρκοι εἶναι ἕτοιμοι, ἀκονίζουν τά μαχαίρια, ἀλλά δέν ἦλθε ἡ ὥρα, δέν τό ἐπιτρέπει ἀκόμα ὁ Θεός. Ὑπομένει ὁ Θεός. Περιμένει τήν μετάνοιά μας…

http://proskynitis.blogspot.gr/