Από την Κυριακή, 5/7, και κάθε βράδυ11.00 – 12.00,  όσοι θέλουν, να κάνουμε στο σπίτι μας την Παράκληση στην Παναγία μας και την Ευχή, να σκεπάσει την Πατρίδα μας και τον Λαό μας.
 «Την πάσαν ελπίδα μου εις Σε ανατίθημι, Μήτερ του Θεού΄ φύλαξον ημάς  υπό την Σκέπην Σου»

https://saintpanteleimonchania.wordpress.com/2015/07/05/%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%AE%CF%82/