Π. Σάββας 2014-12-05_Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς_mp3

Κήρυγμα τοῦ π. Σάββα στίς 05-11-2014 (Κήρυγμα στὴν ἀγρυπία πρὸς τιμὴ τοῦ Ἁγίου Σάββα στὸν Ι. Ν. Ἁγίων Ἀναργύρων Πενταπλάτανου Γιαννιτσῶν).