Δημόσιον θέαμα: Ὁ κύριος δίαυλος τοῦ ἀποκρυφισμοῦ εἰς τήν κοινωνίαν
ΕΙΝΑΙ γεγονὸς ὅτι ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος εἶναι χωμένος «μέχρι τὰ μπούνια» στὸν ἀποκρυφισμό. Ἐδῶ καὶ χρόνια φρόντισαν οἱ ἀφανεῖς ἰνστρούχτορες τῆς «Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ὑδροχόου» νὰ μυήσουν ἀθόρυβα καὶ μεθοδικὰ στὸν ἀποκρυφισμὸ μεγάλες μάζες τῆς κοινωνίας, μὲ τὴν ἀστρολογία, τὴ λαϊκὴ δεισιδαιμονία, τὴν πίστη στὴ μετενσάρκωση κλπ. Ἡ χειρότερη ἴσως μορφὴ τοῦ σύγχρονου ἀποκρυφισμοῦ εἶναι ἡ ἁλματώδης ἀνάπτυξη τῆς μαγείας.
Ἄγνωστος (δυστυχῶς μεγάλος) ἀριθμὸς μάγων κάνουν «χρυσὲς δουλειές». Ἡ δαιμονικὴ τέχνη τῆς μαγείας εἶναι ἰδιαίτερα ἀγαπητὴ στὸ χῶρο τῆς «σόου μπίζ», δηλαδὴ τῶν ἀνθρώπων τοῦ θεάματος. Τὸ ἀποκαλυπτικὸ ἱστολόγιο 2news.gr ἔφερε πρὶν λίγες ἡμέρες στὴ δημοσιότητα τὴν ἄγνωστη ἀποκρυφιστικὴ ζωὴ τῶν καλλιτεχνῶν. Πρώην μοντέλο ἀποκάλυψε τὸ ἀποκρυφιστικὸ ἔρεβος τῶν «καλλιτεχνῶν».Ἐπιτήδειοι μυοῦν στὸ σατανισμὸ φιλόδοξους νέους, οἱ ὁποῖοι στοχεύουν νὰ ἀναδειχθοῦν στὸ δημόσιο θέαμα.
Ἰδοὺ τί ἀποκάλυψε: «Γίνεται μύηση παιδιῶν ἡλικίας 18-25 ἐτῶν στὸ σατανισμό. Τοὺς ὑπόσχονται ἐπιτυχία καὶ διασημότητα -αὐτὰ εἶναι κυρίως τὰ ὀφέλη- μὲ ἀντίτιμο ἕνα συμβόλαιο ποὺ τοὺς βάζουν νὰ ὑπογράψουν καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ μύηση στὸ σατανισμό. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα, κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ κάνει πίσω. Εἶναι δρόμος χωρὶς ἐπιστροφή»! Ἐμεῖς συμπληρώνουμε πὼς ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα ὁ μυημένος στὸ σατανισμὸ ἄνθρωπος τοῦ θεάματος γίνεται ὁ πιστὸς «κράχτης» τοῦ «ἔξω ἀπὸ δῶ». Δὲν εἶναι καθόλου τυχαῖο πὼς ἡ κύρια ἔκφραση τοῦ νεοεποχίτικου ἀποκρυφισμοῦ καὶ τοῦ ἀντιχριστιανισμοῦ εἶναι τὸ δημόσιο θέαμα!
Ορθόδοξος Τύπος,9/08/2013

http://aktines.blogspot.gr/2013/08/blog-post_6453.html#more