Αποτέλεσμα εικόνας για ὁ Παπουλάκος

Ὁ Παπουλάκος

 * Κεῖνο πού λέω εἶναι πώς εἶναι δυό λογιῶ γράμματα, τά Θεοτικά καί τ᾿ ἄθεα, καί πώς ἡ πολιτεία μαθαίνει στά παιδιά μας μονάχα τ᾿ ἄθεα γράμματα, σά νά μᾶς λείπανε τ᾿ ἄλλα.

* Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι οὔτε τέχνη, οὔτε γνώση, ἀλλά φῶς…. Ὁ κόσμος πιστεύει μονάχα στόν ἄνθρωπο πού πιστεύει ὁ ἴδιος. Ὁ κόσμος πιστεύει τόν ἄνθρωπο πού μέ τή ζωή του γίνεται παράδειγμα καί τόν φωτίζει…

   * …. Ἡ περηφάνεια τ᾿ ἀνθρώπου καί ἡ ἁμαρτωλή του λαχτάρα νά σηκωθεῖ ὡς τό Θεό καί ψηλότερά του ἀκόμα, εἶναι ἡ πιό φαρμακερή σαΐτα τοῦ σατανᾶ. Χάρη σ᾿ αὐτό, ἡ γῆς κινδυνεύει νά καταντήσει τό πιό πυρωμένο καζάνι τῆς κόλασης…. Ὅπως ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά ζήσει ἄν δέν βάνει τροφή στό στομάχι του, ἔτσι καί ἡ ψυχή θά νεκρωθεῖ ἄν δέν θρέφεται καθημερινά μέ τό λόγο τοῦ Χριστοῦ.

 * Σκοτῶστε τήν ὀργή μέσα σας καί ποτές σας μήν ἀπαντῆστε στήν ὀργή, μ᾿ ὀργή. Γιατί ὁ θυμός εἶναι ὁ τόπος ὅπου ξεφαντώνει ὁ σατανᾶς….
  * ….Μονάχα ἄν γυρίστε στό Χριστό θά σπάσετε τίς δαιμονικές κλωστές, πού οἱ μάγισσες κυκλώνουνε τά σπίτια σας….
  * Μέ λεφτά, μέ τιμές καί μέ ἀξιώματα δέν μπαίνει ὁ ἄνθρωπος στό δρόμο τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ξεμακραίνει….
 * Μή φοβηθεῖς νά κηρύξεις τήν ἀλήθεια καί νά βάλεις πυρωμένο σίδερο στίς πληγές τῶν ἀνθρώπων. Ἄν δέν κόψουμε τ᾿ ἄρρωστα θά μολευτοῦνε καί τά γερά καί τότε γιατρειά δέν ἔχει….
  * Ἡ ἄνεργη δουλειά εἶναι κατάρα.

* Τά λεφτά εἶναι δαιμονικό βάρος.

   * Δῶστε ψωμί καί σ᾿ ἄλλους, κι αὐτό δέ θά λιγοστέψει ἀλλά θ᾿ αὐγατίσει τό βιός σας.
  * Πράττε πάντα τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί ὁ μιστός σου θάναι μεγάλος.
  * Δέν εἶναι ἡ σοφία τῆς γῆς τό ζητούμενο, ἀλλά ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.
 Δέν εἶναι τό ψήλωμα τοῦ νοῦ τό ποθούμενο ἀλλά ἡ ταπείνωση.
  * Βάλε στό τέρμα τοῦ δρόμου σου τό σταυρό καί ἡ νίκη εἶναι δική σου.
  * Τό καλό πρέπει νά τρέχει μέ τή γρηγοράδα πού τρέχει τό φῶς καί μόνο τό κακό ἄς χασομερᾶ.

* Κανείς δέν μπορεῖ ν᾿ ἀσφαλίσει σέ κανέναν θέση στόν οὐρανό. Μόνο μέ τή μετάνοια μπορεῖς νά πληρώσης αὐτή τήν θέση.

   * Ὅσα χρήματα καί νά δώσεις ἡ ἀγάπη δέν ἀγαράζεται, γιατί εἶν᾿ ἕνα ἀντίδωρο πού χαρίζεται μόνον σέ ἐκεῖνον πού ἀγαπᾶ.
  * Μαλώνουμε, γιά πράγματα πού, κι ἄν τά κερδίσουμε, δέν ἔχουμε νά καρπωθοῦμε καμμιά πραγματικήν ὠφέλεια κι ἀψηφοῦμε τή σωτηρία τῆς ψυχῆς μας, γιά λίγη καλοπέραση.

συνεχίζεται….

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό “Φυλάδιο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

Ἀφυπνιστικές πικρές ἀλήθειες” σταχυολογημένες ἀπό τό βιβλίο ὁ Παπουλάκος τοῦ Κωστῆ Μπαστιᾶ”

Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά φυλάδια πού ἐκδίδουν.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/