Ἅγιος Σεραφείμ τῆς Βίριτσα

 «Ὁ πατήρ Σεραφείμ ἦταν ἕνας ἄνθρωπος ἀσυνήθιστος. Πρώτη φορά τόν ἐπισκέπτηκα μέ τόν Βάσια Ἐρμακόβ καί τόν Τόλια Μαλίνιν, οἱ ὁποῖοι σπούδαζαν τότε στήν ἱερατική σχολή καί τώρα εἶναι ἱερεῖς καί προϊστάμενοι δύο μεγάλων ναῶν. Ὅταν φτάσαμε, μπήκαμε μέσα στό σπίτι τοῦ Γέροντα, καθήσαμε καί περιμέναμε νά μᾶς φωνάξουν. Βγῆκε ἡ ἀδελφή Σεραφείμα.
  • εροσπουδαστές περάστε, ὁ παππούλης σᾶς περιμένει.

Τότε δέν εἶχα μπεῖ ἀκόμα στήν ἱερατική σχολή γι᾿ αὐτό νόμισα ὅτι αὐτό δέν ἀφορᾶ ἐμένα. Ἀλλά ἡ ἀδελφή Σεραφείμα μοῦ εἶπε:

  • Πήγαινε καί ἐσύ, ὁ Γέροντας καί ἐσένα ζητάει.

Οἱ ἄλλοι δύο μπῆκαν γρήγορα μέσα, ἐγώ ἄργησα λίγο καί μπῆκα μετά ἀπ᾿ αὐτούς. Ὁ Γέροντας μοῦ εἶπε:

  • Τί κλαῖς καλέ; Τί σοῦ χρειάζεται γιά νά μπεῖς στήν ἱερατική σχολή;
  • Μοῦ λείπουν, παππούλη, μερικά χαρτιά πού τά ἔχασα στόν πόλεμο.

Καί αὐτός μοῦ λέει:

  • Μάζευε, μάζευε τά χαρτιά. Θά μπεῖς!

Ἔτσι καί ἔγινε. Πήγαινα καί ἄλλες φορές στόν Γέροντα. Ὅταν εἶχα κάποια προβλήματα ἤ θλίψεις ἀμέσως πήγαινα στόν πατέρα Σεραφείμ, καί πάντα μέ βοηθοῦσε. Μόλις ἔμπαινα στό κελί του ἄρχιζαν νά τρέχουν τά δάκρυα ὄχι μόνο ἀπό τά μάτια ἀλλά καί ἀπό τήν ψυχή. Σκεφτόμουν πόσο ὑποφέρει αὐτός ὁ ἄνθρωπος, πόσο πονάει, πῶς προσεύχεται!

Εἶναι πολύ καλό νά βλέππουν οἱ ἄνθρωποι αὐτούς, τήν προσευχή τῶν ὁποίων δέχεται ὁ Κύριος. Αὐτούς πού οἱ προσευχές τους κρατᾶνε τόν κόσμο. Βλέποντας αὐτούς τούς ἀνθρώπους ἀρχίζει ὁ ἄνθρωπος νά βλέπει τόν ἑαυτό του ἔτσι ὅπως εἶναι στήν πραγματικότητα. Πέφτουν οἱ μάσκες – ἡ κοινωνική θέση, ἡ γνώμη πού ἔχουν οἱ ἄλλοι γιά μᾶς, ἡ καλλιέπειά μας καί ὅλες οἱ ἐπιτυχίες μας παύουν νά ἔχουν γιά μᾶς τήν σημασία τους. Μένει μόνο ἡ ψυχή μέ τά πάθη καί τίς ἀρρώστιές της πού χρειάζονται θεραπεία. Δέν πρέπει νά βλέπουμε τόν Γέροντα σάν κάποιον μάγο ἀλλά νά ἑτοιμαζόμαστε γιά τήν συνάντηση μέ τήν ἁγιότητα…».

Συνεχίζεται…..

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: “Ὁ νεοφανής Ἅγιος τῆς Ρωσικῆς ἐκκλησίας”

Ἅγιος Σεραφείμ τῆς Βίριτσα

Βίος – Θαύματα – Προφητεῖες

Τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.

 

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/