Διαβάστε το κείμενο του Π.Αυγουστίνου Καντιώτη  το 1976 που προέβλεψε όλα όσα θα συμβούν σημερα

  Ὁ προορατικός Καντιώτης τόν καιρό τῆς εὐημερίας προειδοποιοῦσε καί φώναζε ἀλλά φωνή βοώντος ἐν τῇ ἐρήμῳ:

«Θά ἔρθει ἡ ὥρα πού θά κλείσουν τά ἐργοστάσια σέ μιά νύχτα!»

 

   http://ekklisiaonline.gr/eipan/item/1463