ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ OΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
 
Πρός τόν Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Συμεών
 
Κοινοποίηση Διαδίκτυο
 
Σεβασμιώτατε,
 
Πληροφορηθήκαμε ἀπό τήν ἐπίσημη ἱστοσελίδα τῆς Μητροπόλεώς μας γιά τό ἀνίερο συλλείτουργο μέ τόν σχισματικό Ἐπιφάνιο «ἐπίσκοπο» Ὀλβίας στίς 11-09-2022. Λυπηθήκαμε βαθύτατα γιατί ὡς τώρα εἴχατε μόνο -ἔστω- παρευρεθεῖ, συναντηθεῖ καί ὑποδεχθεῖ τούς σχισματικούς. Τώρα δυστυχῶς συλλειτουργήσατε κιόλας τό ὁποῖο, ὅπως γνωρίζετε, ἀποτελεῖ μέγα ἀτόπημα βάσει τῶν Κανόνων τῆς Ἐκκλησίας (ΜΕ΄(45ος), ΜΣΤ΄ (46ος), ΞΕ΄ (65ος) Ἀποστολικοί Κανόνες καί ὁ ΛΓ΄ (33ος) τῆς ἐν Λαοδικίᾳ Συνόδου). Αὐτό μᾶς ἐμποδίζει στό ἑξῆς νά παρευρεθοῦμε σέ τόπο πού λειτουργεῖτε ἐσεῖς ἤ οἱ ὑπόλοιποι ἱερεῖς (οἱ δύο ἱερεῖς τῆς ἐνορίας στά Καμένα Βούρλα, ὁ ἱερέας τῆς ἐνορίας στόν Μῶλο καί ὁ ἱερέας τῆς ἐνορίας στό Ρεγκίνι) πού συμμετεῖχαν στό ἀναφερόμενο γεγονός.
 
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι πολλές φορές ἀναβάλαμε ἐλπίζοντας σέ κάτι καλύτερο νά ἀπευθυνθοῦμε στό πρόσωπό σας ὅσον ἀφορᾶ τό κλείσιμο τῶν ἐκκλησιῶν, ἐπιβολῆς ὑποχρεωτικῆς μάσκας μέσα στούς ναούς (ἐμμέσως πλήν σαφῶς μέσῳ τῶν ἐπιτρόπων) κ.λπ. Ἐπίσης, δέν ἐντοπίσαμε πουθενά νά ἀποδοκιμάζετε τό ἀνεπίτρεπτο ἀπό ὀρθοδόξου θέσεως πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας (βαπτίσεις παιδιῶν ὁμοφυλόφιλων ζευγαριῶν μέσα σέ ὀρθόδοξους ναούς), τήν ἀντικατάσταση τοῦ ὀνόματος μητέρας καί πατέρα σέ γονέα Α καί Β, τά προωθούμενα στά σχολεῖα θρησκειολογικά μαθήματα ἀντί τῶν θρησκευτικῶν κ.λπ. τά ὁποῖα ὅλα βρίσκονται σέ πνευματική ἀντίφαση μέ τόν λόγο τοῦ Θεοῦ.
 
Σᾶς ρωτοῦμε λοιπόν δημοσίως καί ἀναμένουμε τήν δημόσια ἀπάντησή σας. Πῶς συμβαίνει νά γνωρίζει τό ποίμνιο τούς Κανόνες καί τίς συνέπειές τους καί ὁ ποιμήν νά τίς ἀγνοεῖ; Βεβαίως δέν τίς ἀγνοεῖ! Λοιπόν; Δέν ἔχουμε τόν ἴδιο Ἐντολοδόχο, τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, πού μέσῳ τοῦ Θεολόγου Του Ἰωάννη λέει «εἴ τις ἔρχεται πρός ὑμᾶς καί ταύτην τήν διδαχήν οὐ φέρει, μή λαμβάνετε αὐτόν εἰς οἰκίαν, καί χαίρειν αὐτῷ μή λέγετε»(Β΄ Ἰωαν. 1,10); Γιατί βάλατε τόν σχισματικό μέσα «εἰς τήν οἰκίαν», στόν οἶκο τοῦ Θεοῦ; Γιατί συμπροσεύχεσθε (ὅπως τήν περασμένη χρονιά στήν ὀνομαστική σας ἑορτή, τοῦ Ἁγίου Συμεών Νέου Θεολόγου, μέσα στό ἱερό τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ) καί συν-διασκεδάζετε (http://www.imfth.gr/news_events/mikras-asias-ayra-melodiki-sti-laothalassa-toy-kainoyrgioy-lokridos), ἐνῶ δέν πρέπει νά λέμε οὔτε «χαίρε»;
 
Ἔχουν γραφεῖ καί προφητευθεῖ πολλά γιά τούς ποιμένες. Δέν θά θέλαμε νά πιστέψουμε ὅτι αὐτά βρίσκουν ἀντίκτυπο στό πρόσωπο τοῦ τοπικοῦ ἱεράρχη μας. Παρακαλοῦμε ὅπως ἀναθεωρήσετε, διορθώσετε καί συνεχίσετε ὡς «ἑπόμενος τοῖς Ἁγίοις Πατράσι» καί ὅπως «ὁ καλός ποιμήν πού τήν ψυχή του τίθησιν ὑπέρ τῶν προβάτων»(Ἰωάν. 10,11) καί τότε θά ἔχετε καί τόν Ὀρθόδοξο λαό μαζί σας.
 
Ἡ Τοπική Ἐκκλησία τῆς Φθιώτιδος
 
http://aktines.blogspot.com/2022/09/blog-post_80.html#more