Π. Σάββας 2015-11-28_Διασκέδαση ἤ ψυχαγωγία;_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 28-11-2015 (Συνάξεις παιδίων).