Ὁ Ἰησοῦς Χριστός μᾶς λέει: «Χωρίς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» ( Ἰωάν. 15, 5). Ὅλος ὁ σύγχρονος πολιτισμός εναι στραμμένος ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ. Ὅλες οἱ μοντέρνες ἐπιστῆμες συναγωνίζονται πιά θά καταφέρει τό ἰσχυρότερο χτύπημα στή διδαχή τοῦ Χριστοῦ…

Ὁ πολιτισμός δέν θεραπεύει μήτε μειώνει τήν ὠμότητα καί τόν ἐγωϊσμό τῶν ἀνθρώπων ἐνῶ συχνά τά αὐξάνει.

Ἁγίου Νικολάου Ἀχρίδος