Νεκτάριος Δαπέργολας
 
Αὐξάνεται ἡ χορεία τῶν μητροπολιτῶν πού μετέχουν σέ μιαρά συλλείτουργα μέ ψευδεπισκόπους τῆς σχισματικῆς οὐκρανέζικης ἀπάτης. Μετά τούς πρώτους πού τό διέπραξαν τό 2019 (Φωκίδος Θεόκτιστος, Βεροίας Παντελεήμων, Λαγκαδᾶ Ἰωάννης, Ἄρτης Kαλλίνικος, Τρίκκης Χρυσόστομος), εἴχαμε πρόσφατα τή βέβηλη ἐμποροπανήγυρη τῆς Θάσου μέ τή συμμετοχή τοῦ ἀρχιεπισκόπου καί τῶν μητροπολιτῶν Καστορίας, Διδυμοτείχου, Ἐλευθερουπόλεως καί Φιλίππων (ὁ τελευταῖος βεβαίως τό εἶχε ξαναπράξει καί πέρσι στό Κίεβο), ἐνῶ πρό ὀλίγων ἡμερῶν συλλειτούργησε καί ὁ Φθιώτιδος Συμεῶν μέ τόν ψευδο-Ὀλβίας. Καί ἀναφέρομαι ἐδῶ μόνο σέ μητροπολῖτες, γιατί ἄν εἶναι νά μιλήσουμε καί γιά ἀρχιμανδριτάδες καί ἡγούμενους (κάτι Μουλατσιώτηδες, κάτι Ἀλέξιους κλπ), καθώς καί λοιπούς τοῦ λεγόμενου μέσου καί κατώτερου κλήρου, θά χρειαστεῖ νά γράψουμε…σεντόνι.

 
Καί πρέπει ἀσφαλῶς νά γίνει κατανοητό ὅτι ἐδῶ δέν ἔχουμε ἁπλῶς κληρικούς πού ἐκφράζουν κάποιες αἰρετίζουσες ἀπόψεις καί πλάνες ἤ φωτογραφίζονται μέ κάθε λογῆς αἱρετικούς (πού καί αὐτά βεβαίως εἶναι βαριά). Ἐδῶ ὅμως ἔχουμε ἀτράνταχτα δεδομένα – καί δέν ὑπάρχει πιό ἀκλόνητο καί πιό ἀδυσώπητο γεγονός ἀπό τό κοινό Ποτήριο. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί εἶναι ἄμεσα καθαιρετέοι καί ὡς τέτοιοι πρέπει νά ἀντιμετωπίζονται ἀπό τούς πιστούς. Μακάρι νά βρεθεῖ τό ἀπαιτούμενο ἀγωνιστικό φρόνημα καί οἱ λίγες ἔστω ἀντιδράσεις πού εἴδαμε στήν Καβάλα καί τή Λαμίᾳ νά αὐξηθοῦν καί νά ἐνταθοῦν. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί θά πρέπει νά πάρουν ἠχηρό μήνυμα ὅτι ἐπί τέλους οὐκ ἔξεστιν αὐτοῖς ἀσχημονεῖν καί ρίπτειν τούς μαργαρίτας ἐνώπιον τῶν χοίρων. Ὅσο δέν τό παίρνουν, ὁ κατάλογος τῆς δυσσεβείας δυστυχῶς κάθε μέρα καί θά διευρύνεται. Καί μαζί του θά αὐξάνονται ὁ μολυσμός καί τά μαῦρα σύννεφα στόν ἤδη σκοτεινό πνευματικό οὐρανό τῆς δύστυχης πατρίδας…
https://tasthyras.wordpress.com/2022/09/28/διευρύνεται-ὁ-κατάλογος-τῆς-δυσσεβε/#more-58001