«Πνευματικά Μαργαριτάρια» από το ένσαρκο στόμα του Αγίου Πνεύματος, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο.

 
 
Α. Οι μεγάλες ευεργεσίες του Θεού.
«Τι να ανταπωδώδω εις τον Κύριον δια όλα εκείνα που μου χάρισεν;» (Ψαλ. 115,12). Να σκέπτεσαι όλα τα ευργετήματα του Θεού που έγιναν προς εσένα εις όλη την ζωή σου, και οπωσδήποτε θα εύρης πολλά να σου έγιναν, όχι μόνο εις όλη τη ζωή σου, αλλά και εντός μιας ημέρας! Και αν ήθελε ο Θεός να θέσει εμπρός μας όλες τις ευεργεσίες με τις οποίες μας ευεργετεί καθημερινά και τις οποίες αγνοούμε και δεν γνωρίζουμε, δεν θα μπορούσαμε ούτε να τις μετρήσουμε.
Β. Μην υπερηφανεύεσαι για τον πλούτο σου, γιατί γυμνός ήρθες και γυμνός θα φύγεις.
Υπερηφανεύεσαι, άνθρωπε, επειδή είσαι πλούσιος; Για ποιο λόγο; Αφού αυτό συμβαίνει και στους ληστές και στους κλέφτες και στους θηλυπρεπείς και στους πόρνους και σε όλους τους κακούς. Γιατί λοιπόν υπερηφανεύεσαι; Αν πάλι βέβαια τον χρησιμοποιείς σωστά τον πλούτο, δεν πρέπει πάλι να υπερηφανεύεσαι για να μην καταστρέψεις την εντολή. Αν όμως δεν χρησιμοποιείς τον πλούτο σωστά, γι’ αυτό κυρίως να ντρέπεσαι επειδή έγινες δούλος των χρημάτων και των κτημάτων και εξουσιάζεσαι από αυτά. Τι πάλι αν κάποιος φροντίζει μάταια για πολλά. Πρέπει γι’ αυτό να υπερηφανεύεται; Πες μου γιατί; Επειδή έχεις πολλούς κυρίους; Επειδή έχεις άπειρες μέριμνες; Επειδή σε κολακεύουν οι πολλοί; Αυτό όμως άνθρωπε είναι δουλεία σε αυτά. Η αλαζονεία πουθενά δεν είναι καλό πράγμα, αλλά παντού άχρηστο και βλαβερό. Αλλά, αν πρέπει κανείς να υπερηφανεύεται πρέπει να υπερηφανεύεται για τη φτώχεια του και όχι για τον πλούτο. Για ποιον λόγο;Γιατί, όποιος μπορεί να ζει με λίγα είναι πολύ ανώτερος και καλύτερος από εκείνον που δεν μπορεί! Επομένως πολύ περισσότερο έπρεπε αυτοί που ζουν με φτώχεια να υπερηφανεύονται, αν βέβαια έπρεπε να κάνουν αυτό!
Γ. Περί συζυγίας
γ1. ‘Ό αληθινός πλούτος
Αύτη είναι ή πραγματική οικογενειακή ζωή, αύτός είναι πραγματικός σύζυγος, αύτός πού δέν έξετάζει μέ λεπτομέρεια τά λόγια τής γυναίκας του, άλλα υποχωρώντας πολύ έξ αιτίας τής άδυναμίας τής γυναικείας φύσεως, ένα μόνο προσπαθεί νά έπιτύχει, νά διώξει άπό το σπίτι τού τήν ταραχή καί νά σφίγγει τον δεσμό τής ειρήνης καί τής ομόνοιας. Διότι αύτός είναι ό πραγματικός πλούτος, αύτη είναι ή μεγαλύτερη περιουσία, όταν ό άνδρας δέν βρίσκεται σέ διχόνοια μέ τή γυναίκα τού άλλά είναι πρόσκολλημένοι ό ένας στον άλλο, σάν ένα σώμα άκριβώς. Διότι λέγει: «Θά γίνονται οι δύο ένα σώμα» (Γέν. 2, 24). Αύτοί οι άνθρωποι είτε φτωχοί είναι, είτε άσημοι, είναι οι πιο εύτυχισμένοι άπό όλους διότι περνούν τή ζωή τους μέ γαλήνη συνέχεια!
 
γ2. Λιμάνι είναι ή γυναίκα
 
Σκέψου ότι έξ αιτίας τής έγινες πατέρας καί έχεις παιδιά καί άπό αύτό νά γίνεσαι πιο ήρεμος μαζί της. Δέν βλέπεις τούς γεωργούς πώς περιποιούνται τή γή πού έσπειραν κάτι μέ όποιονδήποτε τρόπο, κι άν άκόμη έχει άπειρα έλαττώματα, όπως έάν είναι άγονη, έάν έχει ζιζάνια, άν έπηρεάζεται άπό πλημμύρες λόγω τής θέσεώς της: Αύτό νά κάνεις καί σύ• διότι έτσι πρώτος καί συ θά άπολαύσεις τούς καρπούς καί τή γαλήνη. Διότι ή γυναίκα είναι λιμάνι καί πάρα πολύ μεγάλο φάρμακο γιά τή δημιουργία χαρούμενης διαθέσεως. Άν, λοιπόν, άπαλλάξεις τό λιμάνι άπό τά κύματα καί τούς άνέμους, όταν θά έπιστρέψεις άπό τήν άγορά, θά άπολαύσεις πολύ άνεση καί γαλήνη άν όμως τό γεμίσεις μέ θορύβους καί ταραχές, κάνεις δυσκολότερο τό ναυάγιο γιά τον εαυτό σου.
γ3. Έχεις γυναίκα, έχεις παιδιά, έχεις οικογένεια, μπορεί άλλη ηδονή να εξισωθεί με αυτή; Γιατί πες μου, υπάρχει τίποτε γλυκύτερο από τα παιδιά; Υπάρχει τίποτε γλυκύτερο από τη γυναίκα , για εκείνον που θέλει να ζει μέσα στην αγάπη;!
γ4. Δεν υπάρχει τίποτε, τίποτε πολυτιμότερο από το ν’ αγαπιέται πολύ ο άντρας από τη γυναίκα του και η γυναίκα από τον άντρα της.
 
γ5. Αυτό είναι πραγματική οικογενειακή ζωή, αυτό είναι ο αληθινός πλούτος, αυτή η μεγαλύτερη περιουσία, όταν δηλαδή, ο άντρας δεν συγκρούεται με τη γυναίκα του, αλλά είναι ενωμένοι σαν ένα σώμα!
Δ. Περί των ημερών μας
Επειδή δεν γνωρίζουμε πώς να χρησιμοποιούμε τον πλούτο όταν τον έχουμε, με τη στέρηση του…συνετιζόμεθα!
Ε. Περί των Προφητειών
«Επειδή λοιπόν πολλά από τα επερχόμενα δεινά δεν τα βλέπουμε εμείς οι στα χαμηλά βαδίζοντες, οικονόμησε η χάρη του Θεού, τους Αγίους προφήτας, σαν από υψηλό τόπο της προφητείας στεκομένους, την επικείμενη να έλθει σ΄ εμάς οργή του Θεού από μακριά προμηνύοντας, να αποκρούσωμε την θεήλατο πληγή. Έχοντας επαναφέρει έγκαιρα δια της μετανοίας, και έχοντας ανορθώσει την πεσμένη μας ψυχή».
ΣΤ. Κάθε δυσάρεστον συμβὰν νὰ τὸ ἐπισφραγίζωμεν μὲ τὴν φράσιν αὐτήν: «ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ ΠΑΝΤΩΝ ΕΝΕΚΕΝ». Αὐτὴ ἡ φράσις εἶναι θανατηφόρον πλῆγμα διὰ τὸν διάβολον• ἐξαλείφει τὴν ταραχήν καί φέρνει γαλήνη εἰς τὴν ψυχήν. Εἶναι γνωστὸν ὅτι καὶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος μὲ αὐτὴ τὴν φράσιν παρέδωκε εἰς τὴν ἐξορίαν τὴν ψυχήν του εἰς τὸν Θεόν.