Δυστυχείς και ελεεινοί είναι όσοι δεν φροντίζουν για την έξοδό τους, δηλαδή τον θάνατό τους, όσοι δεν εξομολογούνται τις αμαρτίες τους, δεν μεταλαμβάνουν, δεν πηγαίνουν στην Εκκλησία, δεν προσεύχονται, όσοι είναι πλούσιοι και δεν ελεούν τους φτωχούς, αλλά πορεύονται σαν να μην είχαν ψυχή και γι’ αυτούς λέει ο Προφήτης Δαβίδ ότι μοιάζουν με κτήνη! Εάν δε κάποιος πει ότι δεν υπάρχει Μέλλουσα Κρίση και Ανταπόδοση, αυτός δεν πρέπει να λέγεται Χριστιανός, αλλά άπιστος, αιρετικός, βλάσφημος!
Όσιος Φιλόθεος Ζερβάκος
8 Μαΐου 1980 – 8 Μαΐου 2020, σαράντα χρόνια από την κοίμησή του.