Τὰ φιλολογικά καί θεολογικὰ ἑρμηνευτικὰ μαθήματα

Λειτουργικῆς-Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας

σ υ ν ε χ ί ζ ο ν τ α ι…

Στὸ φιλόξενο χῶρο ποὺ προσφέρει τό πνευματικό κέντρο τοῦ Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου, κάθε Δευτέρα, 17:00΄-20:00΄, προσφέρονται δωρεάν μαθήματα:

 Γραμματικῆς καὶ Συντακτικοῦ τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας,μέσα ἀπό τόν Αἴσωπο καί τό Γεροντικό

– Μελέτης τῆς Πατερικῆς καί κλασσικῆς Γραμματείας

– Φιλολογικῆς καὶ Θεολογικῆς ἑρμηνείας Ὑμνογραφικῶν  κειμένων

 -Ἑρμηνείας τῆς Θείας Λειτουργίας

Μπορεῖτε νὰ δηλώνετε συμμετοχὴ σέ ὁποιοδήποτε τμῆμα ἐπιθυμεῖτε, ἐπισκεπτόμενοι τὸ γραφεῖο τῆς ΕΣΤΙΑΣ στὴν ὁδὸ Ὀδ. Ἀνδρούτσου 10 Μαροῦσι, κάθε Δε., Τρ., Τε., Πε.,Πα. 11-13μ.μ  καὶ Δε., Τε., Πα. 18-20μ.μ , τηλ. 210 8025211∙ καὶ ψηφιακά στὴ διεύθυνση estiapm@gmail.com.

 Δὲν ὑπάρχει περιορισμός ἡλικίας καὶ ἐπιπέδου γνώσεως. Γίνονται δεκτοί ἐνήλικες, ἔφηβοι καὶ παιδιὰ Ε΄-ΣΤ΄Δημοτικοῦ Σχολείου. Εἰδικά τὸ πρόγραμμα τῶν παιδιῶν,  εἶναι προσαρμοσμένο στὶς ἀνάγκες τῆς ἡλικίας τους καὶ τοῦ μαθήματος τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν τῆς Α΄Γυμνασίου.

 Διδάσκουν:

 π. Βασίλειος Κοκολάκης, θεολόγος-φιλόλογος

Μαρία Καρέλλα, πτυχιοῦχος φιλοσοφίας καί φιλολογίας

Μιρέλλα Καλουμένου, φιλόλογος-γλωσσολόγος

Φώτης Σχοινᾶς, dr. φιλοσοφίας, τ. σχολικός σύμβουλος

                                                                                                                        

 Εὐχαριστοῦμε

 Ἐκ τῆς Γραμματείας 

http://anavaseis.blogspot.gr/2013/10/blog-post_18.html