«Ἐλᾶτε λοιπόν νά γιορτάσουμε.
Ἐλᾶτε νά πανηγυρίσουμε. Σήμερα λύθηκαν τά μακροχρόνια δεσμά.
Ὁ διάβολος καταντροπιάσθηκε.
Ὁ θάνατος καταργήθηκε.
Ὁ παράδεισος ἀνοίχθηκε.
Ἡ ἁμαρτία διώχθηκε.
Ἡ πλάνη ἀπομακρύνθηκε.
Ἡ ἀλήθεια ἀποκαλύφθηκε.
Ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν μεταφυτεύθηκε στή γῆ.
Οἱ Ἄγγελοι συνομιλοῦν μέ τούς ἀνθρώπους.
Ὅλα ἔγιναν ἕνα».


Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου,
Εἰς τό Γενέθλιον τοῦ Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ, ΕΠΕ 35, 481