Δύο θαύματα στήν Πάτρα. Νεώτερα Θαύματα τῆς Παναγίας στή Βαρνάκοβα & Ἱστορίες γιά τήν Αἰωνιότητα

Μία οἰκογένεια στή γειτονική πρός τήν Ἱ.Μονὴ  πρωτεύουσα τῆς Πελοποννήσου, τήν Πάτρα, χρησιμοποίησε τή δύναμη τῆς πίστεως μέ θαυμαστά ἀποτελέσματα.
Ἡ μητέρα αὐτῆς τῆς χριστιανικῆς ὄντως οἰκογενείας εἶχε ἐπισκεφθεῖ πρὸ καιροῦ τὸ Μοναστήρι καί, ὅπως ὅλοι οἱ προσκυνητές τῆς Παναγίας, εἶχε πάρει λαδάκι ἀπό τήν κανδήλα Της καί τό εἶχε φυλάξει στό σπίτι γιά ὥρα ἀνάγκης. Καί ἡ ἀνάγκη ἦρθε!
Ἕνας ἀδελφικός φίλος τοῦ γιοῦ της, ποὺ ἐργαζόταν ὡς οἰκοδόμος, ἔπεσε ἀπό τίς σκαλωσιές καί ἔπαθε βαριά ἐγκεφαλική κάκωση.  Τόν μετέφεραν στό νοσοκομεῖο τῶν Πατρῶν (‟Ἅγιος Ἀνδρέας’’), ὅπου ἐπί καιρό βρισκόταν σέ ἀφασία, μεταξύ ζωῆς καί θανάτου.
Τότε ὁ φίλος του πῆρε τό λαδάκι τῆς Παναγιᾶς καί ὅταν πῆγε στό νοσοκομεῖο, τόν σταύρωσε μ’ αὐτό στό κεφάλι. Ὁ ἄρρωστος μετά ἀπό αὐτό παρουσίασε καλυτέρευση. Ὅμως σέ λίγο πάλι ἔπεσε σέ ἀφασία.Ὅταν τό ἔμαθε ὁ χριστιανός φίλος, ξαναπῆρε τό λαδάκι, τόν ἐπισκέφθηκε καί τοῦ ξανάβαλε στό κεφάλι του, προσευχόμενος στήν Παναγία νά τόν βοηθήσει.  (Ἄς θαμάσουμε τήν πίστη του!  Δέν ἀπογοητεύθηκε πού μέ τήν πρώτη φορά δέν ἦρθε ἡ θεραπεία, καί ξαναχτήπησε τήν πόρτα τοῦ θείου ἐλέους! ).
Αὐτή τή φορά τό θαῦμα ἔγινε!  Μέ ἔκπληξη οἱ γιατροί εἶδαν τόν ἄρρωστο νά συνέρχεται ἀμέσως καί νά ἀποκαθίσταται τελείως ἡ ὑγεία του. Ἡ πίστη εἶχε καί πάλι ἑλκύσει τό θεῖο ἔλεος καί τή θεία βοήθεια!  Ἡ πίστη καί πάλι νίκησε!
Δέν σώθηκε ὅμως μόνο ὁ φίλος τοῦ χριστιανοῦ νέου.  Σώθηκε καί ἡ ἀδελφή του, ἡ ὁποία εἶχε πίστη ἐξίσου δυνατή μέ τόν ἀδελφό της. Ὅταν ἦρθαν νά προσκυνήσουν τήν Παναγία τόν Ἰανουάριο τοῦ 2007, εἶπε χαρακτηριστικά, πολύ συγκινημένη:
-Κι ἐμένα μ’ ἔσωσε ἡ Παναγία. Ἔφθασα στό θάνατο, διότι, ἐνῶ ἤμουν ἔγκυος, μοῦ συνέβη μία ἀκατάσχετη αἱμορραγία ἀπό ἐξωμήτριο κύηση καί οἱ γιατροί οὔτε νά μέ ἐγχειρήσουν δέν πρόφταναν. Πέθαινα ἀπό στιγμή σέ στιγμή. Τότε κατέφυγα κι ἐγώ στήν Παναγία γιά βοήθεια.
Ζήτησα τό θαυματουργό λαδάκι Της καί σταύρωσα τήν κοιλιά μου, ἐπικαλούμενη μέ δάκρυα τήν βοήθειά Της. Αὐτό ἦταν!  Ἡ Χάρη Της με πρόφθασε.  Κόπηκε ἡ αἱμοραγία ἀμέσως!  Ἔτσι συνῆλθα λίγο, μπόρεσα καί πῆγα στό νοσοκομεῖο καί  ἐγχειρίστηκα.  Πῶς νά μήν Τήν εὐγνωμονῶ, πῶς νὰ μὴν λέω ὅπου βρεθῶ τίς εὐεργεσίες Της;’’
Ἰδοῦ πῶς ἀξιοποίησε μία οἰκογένεια τό ‟φάρμακο’’ τῆς Παναγίας, πού δέν εἶναι ἄλλο παρά τό εὐλογημένο λαδάκι του ἀκοίμητου κανδηλιοῦ Της.Ἐκδόσεις Ἱερᾶς γυναικείας μοναστικῆς ἀδελφότητος

Παναγίας Βαρνάκοβας.
Δωρίδα 2007
(σελ. 24-26)
 Ἀναβάσεις
Δημοσιεύεται μὲ τὴν εὐλογία τῆς Ἱ. Μονῆς
(13 Ἰουνίου 2013)