Χρειαζόμαστε τὴν ἀκατάπαυστη προσευχή, γιὰ τοῦτο πρέπει πάντοτε νὰ μελετοῦμε τὸ “Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησον μὲ” μέρα-νύχτα· αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ λείπει ἀπὸ τὴ μνήμη μας.

Καὶ ὅπως γιὰ νὰ κατασκευάσουμε τὸ ψωμὶ χρειαζόμαστε τρία πράγματα: τὸ ἀλεύρι, τὸ προζύμι καὶ τὸ νερό, ἀλλὰ ἐὰν δὲν τὸ βάλεις καὶ στὸ φοῦρνο, δὲν τρώγεται· ἔτσι κι ἐμεῖς ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ τρία πράγματα: τὴν ταπείνωση, τὴν ὑπακοὴ καὶ τὴν ἐκκοπὴ τοῦ θελήματος, ἀλλὰ ἐὰν δὲν ἀνάψει καὶ τὸ πῦρ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὴν καρδιά μας, δὲν θὰ εἴμαστε τέλειοι.
 
 
Ἅγιος Ἄνθιμος τῆς Χίου