Ἕνας φίλος δέχθηκε, ὅπως μου ἐκμυστηρεύθηκε, τὴν σκληρὴ συμπεριφορὰ ἐκ μέρους ἀνθρώπων αὐστηρῶν ἀρχῶν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐξουθενωθεῖ καὶ νὰ παρεξηγηθεῖ τελείως, ὡς πρὸς τὸν χαρακτήρα του. Ὁ Γέροντας τὸν ἀνέπαυσε, διότι ἔβαλε τὰ πράγματα στὴ θέση τους, πραγματοποιώντας πετυχημένη ψυχικὴ ἀκτινογραφία του. Τοῦ εἶπε: «Εἶσαι καλός, εὐαίσθητος, ἥσυχος· εἶσαι πρόβατο τοῦ Θεοῦ, Ἀλλά, ὅταν σὲ πάρουν μὲ τὸ ἄγριο, μαζεύεσαι, ἀντιδρᾶς ἐσωτερικά, καὶ τότε εἶναι ποὺ σὲ παρεξηγοῦν πολὺ καὶ δὲν σὲ καταλαβαίνουν. Ὅταν ὅμως σὲ πάρουν μὲ τὸ καλό, φανερώνεις ἀπὸ μέσα σου τέτοια καλὰ πράγματα, ποὺ κάνεις τοὺς ἄλλους νὰ ξαφνιάζονται.Οἱ ἄνθρωποι ποὺ σὲ παρεξήγησαν καὶ σὲ πλήγωσαν δὲν γνωρίζουν οὔτε ἐκεῖνο τὸν παλιὸ μύθο, γιὰ τὸν ἄνεμο καὶ τὸν ἥλιο, ποὺ μάλωναν, ποιὸς εἶναι ὁ δυνατότερος κι ἔβαλαν στοίχημα, ὅτι ὅποιος βγάλει τὴν κάπα τοῦ βοσκοῦ, ποὺ ἐκείνη τὴν ὥρα ἀνηφόριζε τὸ βουνό, θὰ εἶναι ὁ πιὸ δυνατός. Φύσηξε, ξαναφύσηξε ὁ ἄνεμος, ἀλλὰ ὁ βοσκὸς κρύωσε καὶ τυλίχθηκε πιὸ σφιχτὰ στὴν κάπα του. Βγῆκε τότε ὁ ἥλιος ἀπ᾿ τὰ σύννεφα, σκόρπισε γύρω καλοσύνη καὶ θερμότητα, ζεστάθηκε ὁ βοσκὸς κι ἔβγαλε τὴν κάπα του. Τότε ὁ ἥλιος φώναξε στὸν ἄνεμο: “Εἶδες, ποιὸς ἀπ᾿ τοὺς δυό μας εἶναι ὁ δυνατότερος;”. Καὶ συμπέρανε ὁ π. Πορφύριος: «Δὲν κερδίζεις τὸν ἄνθρωπο μὲ τὸ ἄγριο, ἀλλὰ μόνο μὲ τὴν καλοσύνη». Ἀπὸ τὸ βιβλίο “Ἀνθολόγιο Συμβουλῶν Γέροντος Πορφυρίου“.

Άγιος Πορφύριος http://www.porphyrios.net/?p=5182