Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου (Ἅγ. Λουκᾶς Κριμαίας)

Λόγος στή γιορτή τῆς Ὑπεραγίας Δέσποινάς μας Θεοτόκου ὅταν ὁδηγήθηκε ἀπό τούς γονεῖς της στόν Ναό (Ὅσιος Θεοφύλακτος, Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος)

Εἰς τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου

Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου καί ἡ Θεία Λειτουργία. Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἰερεμίας

Τά εἰσόδια τῆς Θεοτόκου καί τό ἀδύνατον τῆς “Χειροτονίας -Ἱερωσύνης τῶν Γυναικῶν” Περί τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου

  Ποια είναι η περιγραφή της εικόνας των “Εισοδίων της Θεοτόκου”;

Ὁμιλία εἰς τήν Εἴσoδο τῆς Παναγίας εἰς τόν Ναόν (mp3)

Λάμπρος Κ.Σκόντζος, «Σήμερον τω ναώ προσάγεται η πανάμωμος Παρθένος» (Αφιέρωμα στην εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου)

Λόγος εἰς τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου (Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ).  http://hristospanagia3.blogspot.gr