ΕΛΕΓΕ ένας μοναχός:

–           Το έλεος τού Κυρίου θά μάς σώσει και όχι οι καλές μας πράξεις. Δεν θά σωθούμε από τα φαρισαϊκά μας έργα, πού κρύβουν μέσα άπειρη και άδηλη κενοδοξία, αλλά από το έλεος και την αγάπη του Θεού. Τί νομίζουμε, δηλαδή, θά κάνει ό Θεός τον Παράδεισο μπακάλικο, να λέει κάνοντας ταμείο «Σού ’δωκα, μου ’δωκες» γιά να μάς βάλει μέσα; Μόνο στην αγάπη Του ελπίζουμε. Στο έλεος του Κυρίου

 

http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2018/01/blog-post_753.html