Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου Άπαντα τα Έργα – Τόμος Α’

Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, Πατερικαί Εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμάς», Θεσσαλονίκη
Τα βιβλία είναι σε αρχεία djvu κατεβάστε το πρόγραμμα εδώ. Μπορείτε μετά να μετατρέψετε τα βιβλία από αρχεία djvu σε pdf εδώ.
https://paraklisi.blogspot.com/2018/08/blog-post_186.html#more