ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  –  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

Ερωτήσεις-Απαντήσεις προς κ. Κρίππα

 1η ΕΡΩΤΗΣΗ: «Ποια πρέπει να είναι η στάση και οι ενέργειές μας όταν πληροφορηθούμε ότι σε κάποιον ασκήθηκε προσηλυτισμός ή παρακολουθεί διαδεδομένες εναλλακτικές θεραπείες»;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εάν κάποιος ασκεί προσηλυτισμό, πρέπει, πρώτα να εξακριβώνουμε, εάν πρόκειται περί προσηλυτισμού υπό νομικήν έννοιαν. Δηλ. εάν ο περί ου πρόκειται, κινείται προς τον σκοπόν όπως διεισδύσει εις την θρησκευτικήν συνείδηση τρίτου με απώτερο σκοπό, να την μεταβάλει χρησιμοποιώντας μέσα ανήθικα (π.χ. απάτη, απειλή, παραπλανητικές απόψεις,  αθέμιτες υποσχέσεις, δελεασμός πάσης φύσεως, ισχυρισμοί ψευδών δεδομένων, χρηματισμός η υπόσχεση χρηματισμού η άλλες παραπλανητικές υποσχέσεις η ωφελήματα κ.λ.π.). Η πράξη αυτή διώκεται ποινικώς, μία μάλιστα αυτεπαγγέλτως.

Αν επομένως κρίνουμε ότι το άτομο αυτό πρέπει να διωχθεί ποινικώς, αρκεί να το αναφέρουμε στην Αστυνομία δίνοντας ενυπόγραφο κατάθεση. 2η ΕΡΩΤΗΣΗ:

  • «Τι κάνει πρακτικά ο Ιατρικός Σύλλογος και τα Μ.Μ.Ε για να προστατέψουν τους ανθρώπους»;
  • Τι κάνουν για τα φαρμακευτικά σωματεία που τα λανσάρουν;
  • Γιατί δεν διώκονται οι γιατροί των εναλλακτικών ¨θεραπειών¨ αφού εξουθενώνουν τους ανθρώπους έως και θανάτου ενίοτε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πρέπει να απευθυνθείτε σε ιατρούς.

 3η ΕΡΩΤΗΣΗ: Πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη γιόγκα στα σχολεία; Είναι προσηλυτισμός; Μπορούμε να την διώξουμε ποινικά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η γιόγκα μπορεί, να διωχθεί ποινικά, εάν ισχυρισθούμε και αποδείξουμε δυο πράγματα:  1) Ότι ο εφαρμόζων τη γιόγκα επιδιώκει δι’ αυτής να διεισδύσει στην θρησκευτική συνείδηση τρίτων με σκοπό να την μεταβάλει και 2) Εάν η γιόγκα χρησιμοποιείται προς προσηλυτισμό απατηλώς, δηλ. εμφανίζεται π.χ. ως γυμναστική ή ως θεραπεία, ενώ στην πραγματικότητα επιδιώκει σκοπούς προσηλυτισμού.

 4η ΕΡΩΤΗΣΗ: «Τι ορίζεται ως προσηλυτισμός; Αναφερθήκατε μόνο προς ετεροδόξους. Δηλ. οι βίαιες ενέργειες προσέγγισης για να ελκύσει ένας ορθόδοξος π.χ.έναν Ινδουϊστή στην Ορθοδοξία δεν θεωρείται νομικά προσηλυτισμός»;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το Σύνταγμα του 1952 τιμωρούσε τον προσηλυτισμό, μόνον εάν εστρέφετο κατά της Ορθοδόξου Χριστιανικής θρησκείας. Το ισχύον σήμερα Σύνταγμα τον τιμωρεί σε κάθε περίπτωση, δηλ. ακόμη και αν ο προσηλυτίζων είναι Ορθόδοξος Χριστιανός και χρησιμοποιεί απατηλές, παραπλανητικές κ.λ.π. μεθόδους.

 5η ΕΡΩΤΗΣΗ: «Στα ιατρεία εθελοντών ιατρών αλλά και αλλού υπάρχουν ειδικότητες όπως ρεφλεξολόγος, βελονιστής…πόσο νόμιμο είναι αυτό;πως διώκεται πρακτικά κάποιος από αυτούς»;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η ερώτηση αυτή πρέπει να απευθυνθεί σε ιατρούς, οι οποίοι καλούνται, να αποδείξουν, ότι οι ειδικότητες αυτές δεν αποτελούν άσκηση ιατρικής η θεραπευτικής.

 Αναδημοσίευση από τον ΟΡΘΡΟ

Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον      www.egolpion.com 

29  ΜΑΪΟΥ 2014


Read more: http://www.egolpion.com/BF034001.el.aspx#ixzz33q0geRZW