Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

 

  Εὐλογημένα Χριστούγεννα μέ μέθεξη στή Θεία Χάρη καί Λαμπρότητα τοῦ Τεχθέντος Βασιλέως τῆς Δόξης Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Εὐλογημένη νέα χρονιά μέ ἀληθινή μετάνοια, κάθαρση ἀπό τά πάθη, ἀδιάλειπτη προσευχή, κατά Χριστόν πρόοδο καί πνευματική ἐργασία γιά τή δόξα Του.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης