Ἀγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

«Εἰρήνην διώκετε μετά πάντων, καί τόν ἁγιασμόν, οὖ χωρίς οὐδείς ὄψεται τόν Κύριον» (Ἑβρ. Ιβ΄: 14). Μή χάνεις τήν εἰρήνη σου γιά χάρη κάποιου παροδικοῦ κι ἐφήμερου ἀγαθοῦ, γιά χάρη τῆς ἁμαρτωλῆς φιλαυτίας σου. Ἀγάπα τήν εἰρήνη πάνω ἀπ᾿ ὅλα, ὅπως τόν ἴδιο τόν Κύριο. Μή βάλεις τίποτα πάνω ἀπό τήν εἰρήνη καί τήν ἀμοιβαία ἀγάπη. 

 Ἄς ἀγαπήσουμε τήν εἰρήνη, τήν εἰρήνη, τήν εἰρήνη!

Συνεχίζεται…

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: “Ἡ ἐν Χριστῷ Ζωή μου”

Ἀγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Κεντρική διάθεση: Πέτρος Ἀθ. Μπότσης

Πέλλης 2, 15234 Φραγκοκκλησιά Ἀττικῆς

Τηλ. & Fax: 210 – 68.12.382

 

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν κ. Πέτρο Ἀθ. Μπότση γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/