ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

 ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ,
 ΟΠΟΥ ΠΡΟΣΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑ
 
του Αγίου Δημητρίου του Ροστώφ του θαυματουργού
Τυπώθηκε στο τυπογραφείο της Λαύρας του Κιέβου το 1853
 
Ανάμεσα στους ανθρώπους υπάρχουν πολλοί που δεν γνωρίζουν ποιο είναι το εσωτερικό έργο του θεοσεβούμενου ανθρώπου και τι θα πει να σκέπτεται κανείς τον Θεό και τίποτα δεν γνωρίζουν για τη νοερά προσευχή αλλά νομίζουν ότι αρκεί να προσεύχεται κανείς μόνο με τις προσευχές εκείνες που βρίσκει στα εκκλησιαστικά βιβλία.
Όμως δεν γνωρίζουν τίποτα για τη μυστική συνομιλία με τον Θεό μέσα στην καρδιά και για την ωφέλεια που προέρχεται από αυτή, και ουδέποτε γεύτηκαν την πνευματική της γλυκύτητα.
Όπως ακριβώς ένας εκ γενετής τυφλός ακούει για το ηλιακό φως χωρίς να ξέρει τι είναι αυτό έτσι και αυτοί έχουν ακούσει μόνο περί νοεράς προσευχής και θεοσέβειας χωρίς να κατανοούν την ουσία της.
Οι άνθρωποι αυτοί από άγνοια δική τους στερούνται πολλά πνευματικά αγαθά και την αγαθοποιό πρόοδο που οδηγεί στην τέλεια ευαρέσκεια ενώπιον του Θεού.
Έτσι για τη νουθεσία των ταπεινών προτείνεται εδώ κάτι σχετικό για την εσωτερική μαθητεία και τη νοερά προσευχή, ώστε όποιος θέλει με τη βοη΄θεια του Θεού να ασχοληθεί με αυτή την πνευματική εργασία, να φωτιστεί και να προοδεύσει στην κατά Χριστόν ζωή.
Η πνευματική μαθητεία του εσωτερικού ανθρώπου βασίζεται περισσότερο στα λόγια του Χριστού. “Εσύ όταν προσεύχεσαι είσελθε στο ταμείο  σου και αφού κλείσεις την θύρα σου προσευχήσου στον Πατέρα σου μυστικά”. 
 
Η προσευχή υπάρχει σε δύο μορφές: Εσωτερική και εξωτερική.Προσευχή προφορική που γίνεται με τη δική μας προσπάθεια και προσευχή μυστική από την καρδιά. Προσευχή ομαδική και προσευχή μοναχική. Προσευχή τακτική και προσευχή αυτοπροαίρετη.
Η τακτική προσευχή γίνεται προφορικά σύμφωνα με τον εκκλησιαστικό κανόνα. Η ομαδική προσευχή έχει καθορισμένο χρόνο. Μεσονυκτικό, όρθρος ώρες, λειτουργία εσπερινός. Έχει καθορισμένο χρόνο και οι άνθρωποι καλούνται με το χτύπημα της καμπάνας  να  αποδίδουν καθημερινά ευχές και δεήσεις ως οφειλόμενο χρέος που σε Ουράνιο Βασιλέα.
Όμως η προσευχή που γίνεται μυστικά από μας και αυτοπροαίρετα δεν είναι χρονικά καθορισμένη αλλά ενεργείται πάντοτε μόλις ο άνθρωπος θελήσει μόνο με την κίνηση του πνεύματός του.
Η εκκλησιαστική προσευχή έχαι καθορισμένο αριθμό ψαλμών τροπαρίων κανόνων και λοιπών ψαλμωδιών και πράξεων με την παρουσία ιερέως.
Η άλλη όμως η μυστική η νοερά και αυτοπροαίρετη προσευχή ως προσευχή ακαθορίστου χρόνου δεν έχει καθορισμένο αριθμό προσευχών εφόσον ο καθένας προσεύχεται όσο θέλει, άλλοτε σύντομα άλλοτε για μακρό χρόνο.
Η πρώτη προσευχή γίνεται για να την ακούνε όλοι προφορικά και φωναχτά. Η δεύτερη μονάχα νοερά. Η πρώτη εκφωνείται όρθια. Η άλλη όχι μόνο όρθια ή εν κινήσει αλλά και στην κλίνη όταν ακόμα κοιμόμαστε και σε κίνηση και παντού και όταν και όποτε θελήσει ο άνθρωπος να ανεβάσει το νου του προς τον Θεό.
Η πρώτη η ομαδική προσευχή γίνεται στον ναό του Κυρίου ή και κατά περίσταση σε κάποια οικία όπου θα συγκεντρωθούν μερικά πρόσωπα.
Η άλλη η μοναχική προσευχή γίνεται σε κλειστό ταμείο σύμφωνα με την προτροπή του Κυρίου
(Κείμενο διασκευασμένο σε νεοελληνική απόδοση) 
 
Τ Ο   Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο
 
 
 
 
 
Από το βιβλίο Η ΝΟΕΡΑ ΑΘΛΗΣΙΣ,
 Γέροντος Βλασίου Κατουνάκια 2007
————————————————————
Επιμέλεια, μορφοποίηση, απόδοση:
 Ιστολόγιο Αγιοπνευματικά- Eύα Αρβανίτη