Έρώτηση
Κάποιος πρεσβύτερος, που εκλέχθηκε από ανθρώπους της πόλεως σε επισκοπή, έστειλε να ερωτήσει τον ίδιο γέροντα, αν θέλει ο Θεός να γίνει αυτός επίσκοπος.
 
Απόκριση Ιωάννου
Αδελφέ, ερώτησες πράγματα ανώτερα από τη δυναμή μου, διότι είμαι ελάχιστος άνθρωπος και δεν έφθασα σ΄ αυτό το μέτρο. Αλλ’ άφησες τον Απόστολο και ερωτάς εμένα που δεν άρχισα ακόμη να γίνομαι μοναχός;Και τι λέγει ο Απόστολος; «Εκείνος που επιθυμεί επισκοπή, επιθυμεί καλό έργο, πρέπει όμως ο επίσκοπος να είναι ανεπίληπτος» και τα εξής. Άλλ’ επειδή η Γραφή λέγει, ως έκπρόσωπος του Θεού πρός τους υιούς Ισραήλ, «αν ερωτήσετε στο όνομα μου ψευδοπροφήτη και είσθε άξιοι να ακούσετε την αλήθεια, θα βάλω αληθινό λόγο στα στόμα του ψευδοπροφήτη να σας πει», χάριν αυτού σου λέγω και εγώ. Αν κόσμησες καλά τον οίκο σου και ετοίμασες την καρδιά σου για αποδοχή του τέτοιου ευωδιαστού μύρου, σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αποστόλου, «έχει ετοιμαστεί από τον Θεό για σένα» διότι είναι αψευδής εκείνος που λέγει, «είθε ο Κύριος να σου δώσει σύμφωνα με την καρδιά σου» .
ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ
 
ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
 
ΦΚΓ’ – ΩΜΑ΄
 
ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΤΙΚΩΝ
 
10Γ
 
https://wra9.blogspot.com/2022/11/blog-post_855.html