Είδες άνθρωπον με δίχως υπομονήν;
Είναι λύχνος με χωρίς έλαιον, όπου συντόμως θα σβήση το φως του…
Η νίκη είναι υπομονή, η νίκη είναι ταπείνωσις, η νίκη είναι υπακοή.
(Όσιος Ιωσήφ ο Αγιορείτης († 1959 μ.Χ.)