2. Εἶναι δυνατόν νά εἶναι ὁ Θεός ἄγνωστος;

Αλλά ἀνεξάρτητα ἀπό τίς σκοπιμότητες ὅσων ἐπιμένουν νά ἀρνοῦνται ἕναν συγκεκριμένο προσωπικό Θεό, ὀφείλουμε μέ εἰλικρίνεια νά ἀπαντήσουμε στό καίριο αὐτό ἐρώτημα:Εἶναι δυνατόν νά ὑπάρχει ἕνας Θεός ἄπειρος καί τέλειος, Θεός ἀγάπης, Θεός δημιουργός, πού ἔπλασε ἕνα τέλειο σύμπαν, καί τελικά τό ἄφησε ἐγκαταλελειμμένο στήν πορεία του; Ἕνας Θεός πού δέν φανέρωσε ποτέ τήν ὕπαρξή Του στά πλάσματά Του;

Εἶναι δυνατόν νά ὑπάρχει ἕνας Θεός πάνσοφος πού ὅρισε ἀμέτρητους φυσικούς νόμους γιά νά λειτουργεῖ τό σύμπαν μέ τελειότητα, καί νά μήν ὅρισε καί παρέδωσε κανένα πνευματικό νόμο, ὥστε νά ζοῦν οἱ ἄνθρωποι μέ ἀρμονία καί ἀγάπη;
Ὄχι φυσικά. Διότι τότε δέν θά ἦταν Θεός ἀγάπης, Θεός πατέρας, Θεός προσωπικός, ἀλλά Θεός ἀτελής, σκληρός, ἀδιάφορος, ἀπλησίαστος καί ξένος ἀπό τά πλάσματά Του. Δηλαδή δέν θά ἦταν Θεός. Δέν εἶναι δυνατόν λοιπόν ὁ Θεός νά ἄφησε ἀμάρτυρο τόν Ἑαυτό του. Αὐτό ἀκριβῶς ἔλεγε ὁ ἀπόστολος Παῦλος: «Ὁ Θεός δέν ἄφησε ἄγνωστο καί χωρίς μαρτυρία τόν Ἑαυτό του», «οὐκ ἀμάρτυρον ἑαυτόν ἀφῆκεν» (Πράξ. ιδ΄ 17).
Μάριος Ν. Δομουχτσῆς
Σέ ποιόν Θεό νά πιστέψω;
(σελ.37)
Ἔκδοση Πέμπτη
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ «Ο ΣΩΤΗΡ»
ΑΘΗΝΑ 2013
 
http://makkavaios.blogspot.gr/2016/01/blog-post_60.html#more