Τον βλέπω εδώ κι εκεί να αστράφτει εξίσου…

Πώς όμως γίνονται αυτά ;

Πως να τα εννοήσω καλά ;

Πως να μπορέσω να σου διηγηθώ
όσα εννοώ και βλέπω ; ….

Άγιος Συμεών ο νέος θεολόγος