Είναι συγκινητικό το παράδειγμα ενός αγίου ανθρώπου, που οι Δαίμονες επιτίθεντο, για να τον ρίξουν εις την υπερηφάνεια και του ενέσπειραν εις την ψυχή του, ότι ήτο άγιος και ενάρετος.
 
Ήταν όντως άγιος αυτός ο άνθρωπος και οι Δαίμονες ερχόντουσαν για να τον πείσουν, να υπερηφανευτεί.
 
Τότε εκείνος, φωτισθείς υπό του Θεού, έγραψε επάνω εις τον τοίχο, τα ονόματα των μεγάλων και υψηλοτάτων αρετών. Πήγε στον τοίχο και έγραψε:
 
1) ΤΗΣ ΤΕΛΕΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ
 
2) ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΩΣ
 
3) ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
 
4) ΤΗΣ ΑΦΘΑΣΤΟΥ ΑΓΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΟΜΟΙΩΝ ΑΡΕΤΩΝ

 
Όταν οι Δαίμονες του έβαζαν λογισμούς για να τον επαινέσουν, τότε εκείνος έλεγε:
 
– Ας πάμε εις τον έλεγχο.
 
Αναγίγνωσκε όλα τα ονόματα εκείνων των μεγάλων αρετών και πρόσθετε:
 
– Όταν τα αποκτήσεις όλα αυτά, όλες τις αρετές αυτές, τότε να λέγεις, ότι «είσαι ο πιο χειρότερος άνθρωπος, ο πιο αχρείος δούλος του Θεού!»…
 
Μπορεί έπειτα ο Διάβολος να πλησιάσει αυτήν την ψυχή; Δεν μπορεί ποτέ!…
 
Π. Σάββας Αχιλλέως
 
(Ομιλία 114 Περί Προσευχής)
 
 
http://apantaortodoxias.blogspot.com/2021/11/blog-post_985.html