Αποτέλεσμα εικόνας για χαραλαμπος βασιλοπουλος

  «Είναι ανάγκη να υψώνουμε φωνή διαμαρτυρίας και να καταγγέλλουμε κάθε ενέργεια, κάθε κίνηση και κάθε πράξη, που δεν είναι σύμφωνη με την γραμμή της Ορθοδόξου Πίστεως…»
Το άλλο βήμα, που πρέπει να κάνουμε τώρα εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, είναι η διαφώτιση των πλανωμένων και των υποψηφίων να πλανηθούν.
Πόλεμος ιερός γίνεται. Και στον πόλεμο εκείνο, που προέχει, είναι να γνωρίζουμε τις θέσεις και τις κινήσεις του εχθρού. Άγιοι Αρχιερείς, Ιερείς, Μοναχοί, Ιεροκήρυκες, Καθηγητές, Θεολόγοι, άνδρες, γυναίκες πάντες οι Ορθόδοξοι επί ποδός πολέμου. Είναι καιρός. Το «ο μη ων μεθ’ ημών, καθ’ ημών εστί», που είπε ο Χριστός, τώρα ισχύει. Ή με το Χριστό ή με τους εχθρούς του Χριστού.
Εάν θέλουμε να είμαστε με τον Χριστό, πρέπει να ξεσκεπάζουμε τον αντίχριστο Οικουμενισμό. Είναι ανάγκη να υψώνουμε φωνή διαμαρτυρίας και να καταγγέλλουμε κάθε ενέργεια, κάθε κίνηση και κάθε πράξη, που δεν είναι σύμφωνη με την γραμμή της Ορθοδόξου Πίστεως.Έχουμε χρέος να πολεμούμε τους εχθρούς της Πίστεώς μας. Έχουμε καθήκον να ξεσκεπάζουμε κάθε σκοτεινό σχέδιο δράσεώς των και κάθε ύπουλη δραστηριότητα ορισμένων Οικουμενιστών θεολόγων και ενωτικών ρασοφόρων και των άλλων μεγαλοσχήμων ισχυρών και των σκοτεινών δυνάμεων, που κρύβονται πίσω τους. Έχουμε υποχρέωση εμείς που γνωρίσαμε την αλήθεια, να διαφωτίσουμε τους αδελφούς μας, τον Ορθόδοξο Χριστιανικό λαό, διά να μη παρασύρεται.
Αυτό άλλωστε, φοβούνται και οι Οικουμενιστές. Την αποκάλυψή τους. Αυτοί ψαρεύουν στα θολά. Εργάζονται ύπουλα, συνωμοτικά και δόλια. Κινούνται στο σκοτάδι. Επιβεβαιώνουν τους λόγους του Κυρίου που είπε:
«Πας ο φαύλα πράττων μισεί το φως και ουκ έρχεται προς το φως, ίνα μη ελεγχθή αυτού τα έργα, ότι εν τω σκότει εισίν ειργασμένα.»

Αυτοί ζουν και δουλεύουν με το ψέμα. Το δε ψέμα δεν αντέχει στο φως, όπως δεν αντέχει ο πάγος στον καυτερό ήλιο και το σκοτάδι στο έντονο φως. Γι’ αυτό εμείς θα τους ξεσκεπάζουμε τα σκοτεινά σχέδια. Κι έτσι θα παραλύουν και θα καταρρέουν.


Πηγή: «Ο Οικουμενισμός χωρίς Μάσκα», Αρχιμ. Χαραλ. Δ. Βασιλοπούλου, εκδ. «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» (σελ. 266-267) 
makkavaios.blogspot.gr/2015/08/blog-post_4.html#more