«Χρωστοῦσε τό θηλυκό γένος χάρη στούς ἄνδρες γιατί ἡ Εὔα γεννήθηκε ἀπό τόν Ἀδάμ, χωρίς νά συληφθεῖ ἀπό μητέρα. Ἀπέδωσε, λοιπόν, ἡ Μαρία τό χρέος τῆς χάρῆς, ἀφοῦ μέ τή δύναμη τοῦ Θεοῦ γέννησε, ὄχι μέ τή συνέργεια ἀνδρός, ἀλλά ἀπό μόνη της, κατά τρόπο ἅγιο καί ὑπερφυσικό, μέ τήν ἐνέργεια μόνο τοῦ ἁγίου Πνεύματος».

(Ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων,
Κατήχηση Φωτιζομένων ΙΒ΄, σελ. 347).