«Ἀλίμονό μας, γιατί, ἐνῶ καταγόμαστε ἀπό φτωχούς καί ἄσημους γονεῖς, τό ξεχνοῦμε αὐτό, καί ἐνῶ ὑποσχεθήκαμε νά ἀγαποῦμε, γιά χάρη τοῦ Θεοῦ, τή φτώχεια καί τόν ἐξευτελισμό, ἐμεῖς πασχίζουμε νά ἐξομοιωνόμαστε τούς πλούσιους καί τούς ἰσχυρούς καί ἀγωνιζόμαστε νά γίνουμε ἀρεστοί σέ αὐτούς, ἐνῶ τούς φτωχούς, ἄν καί μᾶς πλησιάζουν μέ παρακάλια, τούς διώχνουμε ὡς ἐνοχλητικούς.».

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Εὐεργετινός τόμος γ΄

Ἐκδόσεις: « ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ »

Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις « ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ » γιά τήν ἄδεια ἔκδοσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/