Οταν έφευγε από τό κελί του ο μακάριος Θεόφιλος, ποτέ δέν το κλείδωνε, ακόμα κι όταν έλειπε ο υποτακτικός του, γιατί πάντα υπήρχε μιά ομάδα άπό κόσμο, κυρίως γυναίκες, πού περίμεναν κοντά στο κελλί του. Δέν υπήρχε τρόπος νά γλυτώση απ’ αύτές. Ερχονταν νά τον συναντήσουν ακόμα καί λίγο πριν πάη στήν εκκλησιά. Έτρεχε από πίσω του ένα ολόκληρο πλήθος, αφού γιά πολλή ώρα τόν περίμεναν έξω από τό παράθυρό του.

Ο Στάρετς δεχόταν τόν κόσμο, φορώντας κάτω από τά παλιά κουρελιασμένα του ρούχα, τό τρίχινο ζωστικό του, αδιαφορώντας γιά τήν κοινωνική τους τάξη.

Όταν άνοιγε τήν πόρτα, οι γυναίκες μάλωναν μεταξύ τους, προσπαθώντας νά του δώση η κάθε μιά κι από ένα δώρο. Μιά θά έφερνε ένα κανάτι γάλα, άλλη τυρί ή αυγά, ένα μπουκάλι κβάς κ.λ.π. Καί, ώ Θεέ μου! Τό τι γινόταν εκεί δέν περιγράφεται.

Η κάθε μιά προσπαθούσε να δώση τά δώρα της στά χέρια του καί νά τραβήξη τήν προσοχή του πάνω της. Γιά νά τις εύχαριστήση για ό,τι του έφεραν, ο Στάρετς Θεόφιλος, τις φόρτωνε μέ μιά ποικιλία από αγγαρίες νά κάνουν. Μερικές κουβαλούσαν νερό, άλλες ξύλα, ή άλλες τις έστελνε νά σκάψουν τον κήπο ή ν’ ασβεστώσουν μιά πέτρα.

Ανάμεσά τους ωστόσο υπήρχαν καί ξιπασμένες κυρίες. Ο μακάριος δέν κρατούσε τύπους ούτε σ’ αυτές. Τίς έβαζε νά κουβαλούν τ’ αποπλύματα καί τά σκουπίδια, νά ζυμώσουν ή νά καθαρίσουν πατάτες.

Μιά παντρεμένη αριστοκράτισσα, ήρθε κάποτε στόν Θεόφιλο. Υπήρχε ένα πλήθος μπροστά στο κελί του Στάρετς κι εκείνη έσπρωχνε καί άνοιγε δρόμο νά περάση φωνάζοντας:

«Μπάτουσκα, την ευχή σου, Μπάτουσκα την ευχή σου!».

«”Ώστε ήρθες σ’ έμενα νά πάρης την ευχή μου;».

«Ναι σ’ εσένα, σ’ εσένα. Επιθυμώ νά σου μιλήσω».

«Πολύ καλά, αμέσως!».

Ο Στάρετς, πήγε μέσα στό κελί του κι έφερε έξω μιά μεγάλη γαβάθα με λαχανόσουπα.

«Σήκωσε τόν ποδόγυρό σου. ‘Ο Κύριος θά ευλογήση».

Κι έχυσε πάνω στήν κολλαρισμένη της φούστα τήν λαχανόσουπα. Η γυναίκα τρομοκρατήθηκε. Φορούσε ένα ολοκαίνουριο μεταξωτό φόρεμα.

Αλλά ο μακάριος δέν της άφησε περιθώρια να μιλήση, διακόπτοντας τίς θυμωμένες σκέψεις της.

«Είσαι καθημερινά μιά άπιστη σύζυγος. Καί ποιος ήρθε εδώ νά μου ζητήση ευλογία φορώντας μεταξωτά; Γιά πρόσεξε καλά, πού παρασύρεις τους νέους μέ τήν ομορφιά σου, πρόσεξε καλά…».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

Ο ΣΤΑΡΕΤΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ. (1788-1853Μ.Χ)ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ.

 

http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2017/01/blog-post_788.html