Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης

Οἱ Μικρασιᾶτες, γιά νά σωθοῦν οἱ εἰκόνες (ὅταν ἔβλεπαν ὅτι κινδύνευαν νά ἁρπαχθοῦν ἀπό τούς Τούρκους) τίς ἔρριχναν μέσ᾿ τήν θάλασσα καί ἔδιναν εὐχές:

Νά βγῆτε στήν ξηρά, νά πᾶτε σέ Μοναστήρια, νά σᾶς θυμιάζουν, νά σᾶς προσκυνοῦν καί νά δοξάζεται πάντα τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Ἱερέας στήν Μικρά Ἄσία, ἔλεγε ἡ μητέρα μου, ὅταν χτένιζε τά μαλλιά του, ἔβαζε πετσέτα καί τίς τρίχες τίς μάζευε καί τίς ἔκανε φυλαχτό στό μαξιλάρι μέχρι νά πεθάνη, ἐνῶ ἐμεῖς σήμερα τίς πετᾶμε».

Μητρική παιδαγωγίαΚάποτε, βρῆκα στόν δρόμο μιά χαλασμένη τριχιά ἀπό κάποιο γάϊδαρο τριμμένη, πεταμένη, ἄχρηστη καί τήν πῆρα νά παίξω, καί ἡ ἁγία μητέρα μου μέ μάλωσε πολύ! 

  • Νά πᾶς τήν τριχιά ἐκεῖ πού τήν βρῆκες. Ξένα πράγματα δέν ἀγγίζουμε.

  • Μά, ἦταν πεταμένη.

  • Ἄς ἦταν, δέν σοῦ ἀνήκει, νά τήν πᾶς.

»Καί τήν πῆγα. Αὐτή ἦταν ἡ μητέρα μου, ἔτσι μᾶς ἔμαθε».

Συνεχίζεται….

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ὀρθόδοξο βίωμα 4

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ

ΜΕΛΕΤΗΣΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ

«ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ»

Κεντρηκή διάθεση: «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ»

Θεσσαλονίκη:

Μοναστηρίου 225, Μενεμένη, Τ.Κ. 54628, ΤΗΛ. 2310 552207

Εὐχαριστοῦμε θερμά τήν «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού διαθέτει.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/