Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Ὅταν προσευχόμαστε  μελετᾶμε τό Λόγο τοῦ Θεοῦ, πρέπει νά εὐλαβούμαστε κάθε σκέψη, κάθε λόγο τοῦ κειμένου, σά νά ᾿ναι τό ἴδιο τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ τό Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας.

Πρέπει νά ξεριζώσουμε τήν ἀμφιβολία καί τήν περιφρόνηση γιά τό λόγο τοῦ Θεοῦ, γιατί εἶναι τό δηλητήριο πού μᾶς βάζειτό πνεῦμα τοῦ ψεύδους.  ἀμφιβολία καί  περιφρόνηση εἶναι καρποί τῆς αὐταπάτης καί τῆς ὑπερηφάνειας.

Πρέπει νά ξεριζώσουμε τήν ὑπερηφάνεια, νά γίνουμε σάν τά παιδιά, νά ψιθυρίζουμε μέ ἁπλότητα σάν τά νήπια στό Θεό. Νά συμπεριφερόμαστε σάν τά νήπια, πού γνωρίζουν καί λένε μόνο ἐκεῖνα πού τούς δίδαξαν οἱ γονεῖς τους, πού δέν ἀκοῦν καί δέ γνωρίζουν τίποτα διαφορετικό ἀπ᾿ αὐτά, πού δέ θέλουν ν᾿  ἀκούσουν  νά γνωρίσουν τίποτ᾿ ἄλλο. 

Τό ἅγιο Πνεῦμα δίδαξε τούς ἅγίους πατέρες πῶς νά προσεύχονται, σά νά ᾿ ταν ἁπλά καί καλόκαρδα παιδιά· νά εὐχαριστοῦν καί νά δοξολογοῦν τόΘεό μέ προσευχές πού  ἴδια  Ἐκκλησία βάζει στό στόμα μας. Νά θυμᾶσαι πώς ὅλοι μας εἴμαστε παιδιά τοῦ οὐράνιου Πατέρα. Νά τούς βλέπεις ὅλους μέ ἁπλότητα ψυχῆς ὡς παιδιά τοῦ αἰώνιου Πατέρα, τοῦ Ἅγίου, πανάγαθου καί πάνσοφου.Ἐκεῖνος εἶναι δίκαιος, ἀναλλοίωτος·  τούς καλύπτει καί τούς προστατεύει ὅλους κάτω ἀπό τίς φτεροῦγες τῆς ἀγαθότητάςΤου. Ζῆσε μέ ἀγάπη γιά ὅλους, νικώντας κάθε κακό μέ τό καλό.

Συνεχίζεται…

Τέλος καί τῷ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων

ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ μόνῳ σοφῷ Θεῷ

τιμή καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: “Ἡ ἐν Χριστῷ Ζωή μου”

Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Κεντρική διάθεση: Πέτρος Ἀθ. Μπότσης

Πέλλης 2, 15234 Φραγκοκκλησιά Ἀττικῆς

Τηλ. & Fax: 210 – 68.12.382

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν κ. Πέτρο Ἀθ. Μπότση γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr